• Publiek Private samenwerking

  maandag 02 september 2019

  Publiek Private Samenwerking (PPS) is in de security branche al jarenlang een belangrijk thema. Op de Security Summit 2018 werd er door de Plv NCTV een uitnodiging gedaan aan de voorzitter van de VBN, Pieter Christiaan van Oranje, om vanuit de VBN hier een actieve rol in te nemen. In de periode daarna is een werkgroep PPS opgericht, welke o.l.v. Jan Verkaar met dit thema aan de slag is gegaan. Er zijn enkele bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers uit zowel de Publieke Sector, het Onderwijs alsmede het bedrijfsleven om met elkaar te verkennen op welke wijze er succesvolle PPS samenwerkingen kunnen worden opgezet of uitgebouwd. Ook de collega’s van ASIS Benelux zijn hier actief bij betrokken. 

  Het eerste resultaat is vorige week gepresenteerd door Ruben van Loon, Bas Hoogendoorn en Stijn Backers van de Saxion Hogeschool, die onder begeleiding van Hidde de Jong en Rob van Nuland van de Saxion Hogeschool en in opdracht van Jan Verkaar een adviesrapport hebben opgesteld over PPS in het veiligheidsdomein. Dit rapport is gepresenteerd aan het VBN bestuur en zal later dit najaar (17 oktober) tijdens een Round Table PPS bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond worden gedeeld met aanwezige VBN en ASIS leden. Het rapport wordt dan ook beschikbaar gesteld op de download site van de VBN: www.security-kaders.nl

   

  lees meer
 • Ontbijt- en Brunchbijeenkomsten

  dinsdag 12 februari 2019

  Vorige week zijn er op een zestal lokaties in het land ontbijt- en brunch bijeenkomsten gehouden. Bestuursleden en regiovoorzitters hebben samen met de aanwezige leden van gedachten gewisseld over het beleid van de VBN voor de komende jaren. Wat gaat goed, wat kan beter? Waar moeten we mee stoppen, wat kunnen we ontwikkelen? De sessies hebben veel waardevolle inzichten opgeleverd, alle deelnemers van harte bedankt voor de constructieve bijdrage!

  lees meer
 • Vijf brancheverenigingen toosten samen op het nieuwe jaar.

  vrijdag 11 januari 2019

  Tijdens een door vierhonderd genodigden bijgewoonde nieuwjaarsreceptie in het Louwman Museum in Den Haag luidden ASIS Benelux,

  de Nederlandse Veiligheidsbranche, Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland (VBN), Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) en VEBON-NOVB gezamenlijk het nieuwe jaar in.

  Met prachtige klassieke automobielen als decor vierden vijf netwerkorganisaties op beveiligingsgebied voor het eerst gezamenlijk het nieuwe jaar. Vorig jaar deden de VEB en VEBON-NOVB dat al, terwijl ook ASIS Benelux en VBN al eerder gezamenlijk een toost op het nieuwe jaar hebben uitgebracht. Maar dit jaar was het voor het eerst dat vijf organisaties dit gelijktijdig en op dezelfde locatie deden. De aanwezigen stelden het initiatief buitengewoon op prijs en ook de schitterende locatie kreeg niets dan lof.

  Vijf grote spelers uit de beveiligingssector sloegen met de Kick-off Veiligheid & Beveiliging 2019 de handen ineen om gezamenlijk het jaar af te trappen en zo te benadrukken wat daadwerkelijk belangrijk is: een veilig Nederland. Het samen veiliger maken van Nederland was het belangrijkste thema voor de verschillende partijen op dit evenement.

  Onder de aanwezige bevonden zich niet alleen de leden van de organiserende partijen, maar ook partners van de sector, zoals de politie, het openbaar ministerie, de brandweer en verzekeraars.

  Dat er veel gaat veranderen in de sector zal niemand verbazen. Dagvoorzitter, oud staatssecretaris van Justitie & Veiligheid Fred Teeven, benadrukte dat er vooral op het gebied van samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid nog een wereld te winnen is. "Iedereen is van goede wil, maar er zijn nog vele uitdagingen voordat we bijvoorbeeld tot een goede onderlinge informatie-uitwisseling zullen komen." Teeven noemde het incident met drones bij Britse luchthavens als voorbeeld waarbij publiek-private samenwerking in veiligheid onmisbaar is. "Een ander punt is het constante tekort op de arbeidsmarkt. We zullen er samen naar moeten streven om mensen effectiever in te zetten. Dat is beter dan allemaal in dezelfde vijver blijven vissen. Dat betekent zeker voor de overheid dat we wel wat vaker de vaste protocollen moeten loslaten. Kwaliteit is natuurlijk belangrijk, maar kwaliteit bereik je niet met papieren rompslomp.

  Gastspreker was Lucien Engelen. Hij werkte 11 jaar voor het Radboud Universitair Medisch Centrum (Nijmegen) en is sinds 1 januari 2019 Edge fellow global strategist Digital Health bij Deloitte Center for the Edge. Hij vertelde over recente ontwikkelingen die de zorgsector compleet op zijn kop zetten en die ook niet aan de beveiligingssector voorbij zullen gaan. "Als je tegenwoordig iets bij Cool Blue bestelt ben je boos als het niet dezelfde dag wordt bezorgd, maar we vinden het normaal dat als we de dokter bellen we na drie weken een keer aan de beurt zijn. Dat gaat echter veranderen. Bedrijven als Amazon en Apple storten zich op de zorgsector en komen met oplossingen voor online gezondheidszorg. Een slim horloge houdt straks onze gezondheid in de gaten en met de smartphone kunnen vrouwen zelf echofoto's maken. Grote bedrijven openen intussen klinieken voor de eigen medewerkers. Je kan erop wachten, maar binnenkort zullen die ook externe patiënten gaan behandelen. Nu gaat de patiënt nog naar de dokter, maar het zal niet lang duren voordat het andersom wordt."

  "Science fiction is science geworden", vervolgde Engelen. "Het speelkwartier is voorbij. Kan je met je mensen de toekomst aan? In de zorg blijkt 20 procent van de medewerkers niet met digitale technologie overweg te kunnen. Voordat je in nieuwe technologie investeert, kan je dus beter met de cultuur binnen de organisatie aan de slag gaan. Die cultuur maakt het verschil, niet de technologie. Het kan gebeuren dat iedereen denkt dat iets niet kan, totdat er iemand komt die dat niet weet!"
  De vijf branchepartijen zullen het nieuwe jaar volgend jaar zeer waarschijnlijk opnieuw gezamenlijk vieren. Daarnaast wordt gedacht aan het samen organiseren van een (terugkerend) congres, waarmee de beveiligingssector een vooruitstrevend gezicht van professionele samenwerking krijgt.

  lees meer
Bron: