Security Professional van het Jaar

Elke twee jaar organiseert de VBN de verkiezing 'Security Professional van het Jaar'. In aanmerking komen security professionals van binnen én buiten de VBN, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het vakgebied en het algemene belang binnen de veiligheidszorg.  

Winnaars zijn tot nu toe:

2008: Willem van Egmond: T Mobile

2010: Berndt Rif: De Nederlandsche Bank

2012: Harm van Dijk: ING

2014: Arjen Appelman: AES Consultancy                                                            

2016: Hélène Minderman: Transport & Logistiek Nederland      

2018: Armand van Bercheycke: AIB Safetech & SOBA security opleidingen                   

2022: Frank van der Linden:  Ministerie BZK/V&J en SERN                                                                        

De Security Professional van het Jaar krijgt een ambassadeursrol binnen de VBN om de activiteiten van de vereniging breder onder de aandacht te brengen. Hij/zij wordt tevens voor twee jaar voorzitter van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging, waarin ook de twee voorgaande Security Professionals van het Jaar zitting hebben, alsmede zes andere specialisten, die door de Security Professionals van het Jaar worden geselecteerd. De Nationale Denktank Integrale Beveiliging is een zelfstandig orgaan, dat ontstaan is vanuit de VBN.

Voor elke verkiezing worden uit de aanmeldingen drie genomineerden geselecteerd door een vakjury, bestaande uit een vooraanstaande juryvoorzitter, de Security Professional van het voorgaande jaar en gastjurylid. Selectiecriteria zijn onder andere verdiensten voor het vakgebied, inspirerend vermogen, vakmanschap en leiderschap.