Nationale Denktank Integrale Beveiliging

De Nationale Denktank Integrale Beveiliging is opgericht op 1 januari 2012

DOELSTELLING
De Nationale Denktank Integrale Beveiliging is in het leven geroepen om als platform in het algemeen belang kennis van en informatie over beveiliging en (maatschappelijke) beveiligingsvraagstukken te ontsluiten teneinde een effectieve en efficiënte publiek-private samenwerking en verdere professionalisering van het vakgebied in Nederland te stimuleren. Dit betekent dat de Nationale Denktank Integrale Beveiliging ook aandacht zal gaan en zal blijven vragen voor verbetering van zowel vigerende regelgeving – waar nodig – alsook het verbeteren van de kwaliteit en de samenhang van (bestaande) opleidingen in Nederland. 

TAAKSTELLING
De Nationale Denktank Integrale Beveiliging ziet het als haar taak om proactief uit te leggen dat beveiliging een vak is waarvoor bepaalde competenties (waaronder integriteit), kennis en kunde noodzakelijk zijn. Om haar doelstelling waar te maken ziet de Nationale Denktank Integrale Beveiliging het ook als haar taak om naar aanleiding van beveiligingsincidenten die zich in Nederland voordoen, en die onderdeel worden van een maatschappelijke discussie, neutraal en vakinhoudelijk commentaar te geven. Dit kan alleen als de integriteit van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging niet ter discussie staat. Professionaliteit, objectiviteit en onafhankelijkheid zijn derhalve belangrijke voorwaarden om goed te kunnen functioneren. Adviezen en vakinhoudelijk commentaar van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging mogen niet voortkomen uit commerciële of politieke belangen.

ORGANISATIE
De Nationale Denktank Integrale Beveiliging is verbonden aan de (twee jaarlijkse) verkiezing Security Manager van het Jaar.  De nieuwe gekozen Security Manager van het Jaar wordt uitgenodigd om op 1 januari van het jaar volgend op zijn of haar uitverkiezing, voor een periode van twee jaar, het voorzitterschap van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging op zich te nemen. Bij samenstelling van de denktank zal altijd geprobeerd worden om enerzijds de twee Nederlandse vakverenigingen van beveiligingsmanagers en beveiligingsprofessionals (VBN en ASIS Benelux Chapter) zo goed mogelijk te laten vertegenwoordigen en anderzijds een goede afspiegeling te zijn van in de sector aanwezige expertise.

HUIDIGE LEDEN
Armand van Bercheycke (Voorzitter / Security Professional van het Jaar 2018-2020), Hélène Minderman (Vice-voorzitter / Securitymanager van het Jaar 2016-2018), Arjen Appelman (Secretaris / Securitymanager van het Jaar 2014-2016), Gilliam de Valk, Raymond de Jong, Jos van der Stap en Rob van Nuland