Beëindiging lidmaatschap

  • VBN-leden zijn op persoonlijke titel lid. Dit houdt in dat niet de werkgever, maar het individu het lidmaatschap dient te beëindigen.
  • Het lidmaatschap geldt voor een jaar en kan voor 1 oktober van elk kalender jaar worden opgezegd voor het daaropvolgende kalenderjaar. Er is geen sprake van restitutie van de contributie. Dit houdt in dat wanneer een opzegging op of na 1 oktober geschiedt, het lidmaatschap het daarop volgende kalenderjaar ook nog van kracht is.
  • Veel mensen voelen zich na pensionering nog steeds betrokken bij de VBN. Voor hen is het post-actief lidmaatschap in het leven geroepen. Na beëindiging van de actieve carrière bestaat de mogelijkheid om als post-actief lid ingeschreven te worden. De contributie van post-actieve leden bedraagt de helft van de normale contributie.

Bent u voornemens om het lidmaatschap te beëindigen? Stuur uw opzegging met volledige naam- en adresgegevens dan naar secretaris@devbn.nl.