Geschiedenis VBN

De oorsprong van de Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland (VBN) ligt ruim vijftig jaar terug in de tijd.

Onder de naam Contactgroep Hoofden en Leidinggevende Functionarissen Bedrijfsbeveiligings- en Bewakingsdiensten is in 1962 de eerste steen gelegd voor een vereniging, die zich het bevorderen van het beveiligingsberoep ten doel stelde. De Contactgroep ging in 1979 over in de Vereniging Bedrijfsbeveiliging (VBB). Deze stelde zich ten doel om leidinggevenden in de bedrijfsbeveiliging tot elkaar te brengen, samenwerking op het gebied van beveiliging te stimuleren en de vakbekwaamheid te verhogen. De VBB beperkte zich overigens tot bedrijfsbeveiligers, ofwel hoofden van bedrijfsbeveiligingsdiensten.
Het aandachtsveld van het beveiligingsberoep blijft echter voortdurend in ontwikkeling en kenmerkt zich door verbreding. Bovendien veranderde begin jaren negentig de positie van bedrijfsbeveiligingsdiensten door organisatieveranderingen binnen ondernemingen. De VBB zou die ontwikkelingen geruisloos hebben moeten kunnen volgen, maar door de statutaire beperkingen was dat niet mogelijk. Voor de toekomst moest daarom gekozen worden voor een algemeen begrip 'beveiliging' en zou de nadruk komen te liggen op het beveiligingsberoep. Een dergelijke verandering hield echter meer in dan een statutenwijziging. Het kwam neer op het aannemen van een nieuwe identiteit, een andere naam en andere doelstellingen: een nieuwe vereniging dus. En die nieuwe vereniging werd in 1994 de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland, de VBN. Een beroepsvereniging van en voor beveiligingsmanagers. De grootste verandering was dat nu ook specialisten van leveranciers, dienstverleners en industrie als lid kunnen toetreden. De VBN wil geen onderscheid maken voor wie of bij welke organisatie (overheid, particulier of bedrijf) een lid werkzaam is. De VBN wil de beroepsvereniging zijn voor alle in Nederland werkzame beveiligingsmanagers en tevens het platform zijn voor Nederlandse beveiligingsmanagers in het buitenland. De meest recente verandering werd van kracht in 2014. De VBN wil behalve voor managers ook het platform zijn voor adviseurs, zelfstandigen, studenten en andere professionals die niet de functie 'manager' hebben. Daarom is de naam veranderd in Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland.