Security Professional van het Jaar

Elke twee jaar organiseert de VBN de verkiezing 'Security Professional van het Jaar'. In aanmerking komen security professionals van binnen én buiten de VBN, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het vakgebied en het algemene belang binnen de veiligheidszorg. De verkiezing vindt plaats tijdens de tweejaarlijkse SSA Conference in de RAI Amsterdam en wordt georganiseerd in samenwerking tussen de VBN, RAI Amsterdam en de Ngi-NGN (dé beroepsvereniging voor ICT-professionals).

Winnaars zijn tot nu toe:
2008: Willem van Egmond: T Mobile
2010: Berndt Rif: De Nederlandsche Bank
2012: Harm van Dijk: ING
2014: Arjen Appelman: AES Consultancy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2016: Hélène Minderman: Transport en Logistiek Nederland

De Security Professional van het Jaar krijgt een ambassadeursrol binnen de VBN om de activiteiten van de vereniging breder onder de aandacht te brengen. Hij/zij wordt tevens voor twee jaar voorzitter van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging, waarin ook de twee voorgaande Security Professionals van het Jaar zitting hebben, alsmede zes andere specialisten, die door de Security Professionals van het Jaar worden geselecteerd. De Nationale Denktank Integrale Beveiliging is een zelfstandig orgaan, dat ontstaan is vanuit de VBN.

Voor elke verkiezing worden uit de aanmeldingen drie genomineerden geselecteerd, die worden voorgelegd aan de jury, bestaande uit de jury voorzitter, de Security Professonal van het voorgaande jaar en een toonaangevend gastjurylid. Selectiecriteria zijn onder andere verdiensten voor het vakgebied, inspirerend vermogen, vakmanschap en leiderschap. Uit de genomineerden wordt tijdens de SSA Conference in de RAI Amsterdam de winnaar gekozen, waarbij ook de congresdeelnemers mogen meestemmen.