Copyright

De VBN maakt altijd gebruik van standaard versleutelingstechnologieën als er gegevens van bezoekers naar en van de webserver worden verzonden.

De VBN heeft zoveel mogelijk beveiligingsmaatregelen genomen bij onze fysieke faciliteiten (webserver e.d.) om onze bezoekers te beschermen tegen verlies, misbruik en ongewenste aanpassingen van hun persoonlijke gegevens zoals die via de website zijn verzameld.

Aansprakelijkheid

Algemeen
www.vbnnet.nl is ontwikkeld en wordt onderhouden door Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland, hierna te noemen VBN. Op de inhoud en het gebruik van www.vbnnet.nl zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing. Gebruik van www.vbnnet.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker van www.vbnnet.nl in. Wij behouden het recht voor om zonder berichtwww.vbnnet.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Beschikbaarheid
Wij spannen ons in om de www.vbnnet.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van www.vbnnet.nl.

Betrouwbaarheid en verantwoording
Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. VBN is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op deze website zijn voorbehouden; VBN aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

VBN behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij VBN niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

E-mail gebruik
Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel de binnengekomen e- mails bij VBN vertrouwelijk worden behandeld, het niet geheel uitgesloten is, dat de e-mails door derden geraadpleegd kunnen worden. VBN kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.