Koninklijke onderscheiding voor Rien van der Linden

Vincent Vreeken18 januari 2023

Al 25 jaar zet Rien van der Linden uit Veghel zich in voor verbetering van de kwaliteit van beveiligingsbedrijven. Dinsdag 17 januari werden die inspanningen beloond met een Koninklijke onderscheiding na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de VBN. De nieuwe Ridder in de Orde van Oranje-Nassau nam die dag ook afscheid als bestuurslid van de VBN, maar beloofde binnen de vereniging actief te blijven.

Van der Linden begon zijn carrière in 1980 en ging zich naast zijn drukke werk al snel bezighouden met bestuurlijke nevenfuncties ter verbetering van de kwaliteit van de beveiligingsbranche. De activiteiten richtten zich vooral op de technische beveiligingsbranche, maar hij zette zich ook in voor lokale initiatieven om het ondernemen veiliger te maken. In 2015 trad hij toe tot het bestuur van de VBN met onder andere de regiobijeenkomsten in de portefeuille. Zoals bij alle organisaties waaraan hij verbonden was deed hij zijn werk met grote passie en betrokkenheid, omdat hij bijzonder veel waarde hecht aan het delen van kennis, afstemming en verbinding. Hij leverde onder andere een substantiële bijdrage aan het grote succes van de eerste twee Security Summits van de VBN. Daarom kan hij in de woorden van burgemeester Kees van Rooij van zijn woonplaats Veghel worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen. “En daarom heeft het Zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.” Van der Linden is inmiddels met pensioen en heeft een aantal bestuursfuncties neergelegd, maar verzekerde zijn relaties dat die beslist nog wel van hem gaan horen.