PPS, meedenkers vanuit de private sector gezocht!

PR16 maart 2021

Sessie met particuliere beveiligings- en onderzoeksbranche
Na een succesvolle eerste sessie met social media platforms, wil de politie de volgende bijeenkomst wijden aan samenwerking met de particuliere beveiligings- en onderzoeksbranche. Politie-achtige activiteiten buiten de directe kerntaken van de politie bieden voor partijen binnen de Wpbr kansen. De politie wil deze gedurende de bijeenkomst graag verkennen en is benieuwd naar de meningen en visies van particuliere beveiligings- en onderzoeksbranches.

Contextuele informatie
De bijeenkomst zoals in dit paper beschreven is niet gericht op totstandbrenging of vormgeving van concrete PPS initiatieven, maar om open te spreken over de kansen en mogelijkheden voor PPS die de particuliere beveiligings- en onderzoeksbranche zien – bovenop bestaande samenwerking;
De politie is zich er bewust van dat ook op ander niveau gesprekken plaatsvinden over de concrete inzet van bijvoorbeeld de particuliere beveiligings- en onderzoeksbrancheaanvullend aan kern-politietaken;
Publiek-private samenwerking is een breed begrip, we willen ‘inkoop van diensten’ hier nadrukkelijk buiten houden.

Onderwerpen die de politie graag uitdiept met gasten zijn de volgende:
• Hoe zien de particuliere beveiligings- en onderzoeksbranche de toekomst, op welke (maatschappelijke, technologische, conjuncturele, etc.) ontwikkelingen anticiperen zij;
• Hoe vertaalt dat zich mogelijk richting PPS; welke divers, kansen en (on)mogelijkheden voor PPS zien de particuliere beveiligings- en onderzoeksbranche; en
• Hoe verhoudt PPS in met de particuliere beveiligings- en onderzoeksbranche zich tot onder meer de kerntaken van de politie, welke fundamentele vragen moeten worden beantwoord?

Interesse om mee te denken, of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Marcel Ligthart van Techniek Nederland