Van de Voorzitter

01 april 2020

Geachte leden,

Deze week kregen wij allemaal te horen dat de beperkende maatregelen in verband met de Corona crisis langer van kracht blijven. Deze maatregelen zijn voor ons ongekend, uniek en onwerkelijk. Maar we passen ons gelukkig razendsnel aan, aan deze nieuwe realiteit. Dat moeten we doen om uitzicht op ons leven wat we gewend waren, weer terug te krijgen. 

Maar die aanpassingen ervaart iedereen anders. Voor de mensen in onze frontlinie zijn de maatregelen van de overheid de enige manier om hun taken enigszins te kunnen uitvoeren. Alles is erop gericht om hen te ondersteunen. Deze crisis leert ons wie allemaal in Nederland dagelijks onderdeel uitmaakt van de vitale belangen. Banen die niet iedereen in de maatschappij duidelijk voor ogen had voor de crisis, in de zin dat ze nu afhankelijk zijn van mensen in deze beroepen.

Artsen en verpleegkundigen spelen een nadrukkelijke rol en hun capaciteit is voornamelijk de reden dat we proberen de om de curve van ziektegevallen te doen afvlakken. Daarom moeten we als maatschappij ons houden aan de opgelegde maatregelen.

Maar ook op ons beroep leunt men nu, om Nederland veilig te houden, om moeilijke keuzes te maken om steden en gebieden draaiende te houden en om bedrijven en organisaties te adviseren om ook een wakend oog te houden voor groepen die deze crisis uitbuiten. Daarom is waakzaamheid geboden en die kennis moeten wij blijven geven met daarbij het risico te beperken (om) zelf ziek te worden. Wij zijn de verlengde ogen en oren van organisaties, publiek en privaat. Wij moeten hen ondersteunen zodat zij hun taken uit kunnen voeren (die alle hulp nodig hebben om al die zaken) zodat zij Nederland (ons) kunnen helpen  om door deze crisis te komen.

Daarnaast is het haast onmogelijk te ontkennen dat wij persoonlijk niet geraakt worden door deze crisis. Ook wij doen mee aan de samenhorigheidsoproep om mensen in familie en vrienden kring te helpen, binnen onze vermogens. Deze crisis zal ons doen realiseren dat er iets zal veranderen in de wereld. Ook daar zullen we ieder voor zich, persoonlijk of in ons vak op zijn of haar manier invulling aan geven. Voor sommigen is de verandering zo direct dat zij creatief moeten zijn om hun business gaande te houden. Ik weet zeker dat we  ons samen in netwerk ook daarin, elkaar weten te vinden voor ideeën en steun. 

Ik wens u allen, samen met mijn bestuur, veel wijsheid en sterkte toe. 

Pieter-Christiaan