Jorik Odems nieuwe penningmeester

Ben Nagel12 februari 2020

Het bestuur van de VBN is verheugd aan haar leden te kunnen melden dat Jorik Odems bereid is om de rol van penningmeester in het bestuur op zich te nemen. Bij de laatste ALV van de VBN in Bunnik op 16  januari 2020 is Jorik door de aanwezige leden benoemd tot algemeen bestuurslid, het bestuur heeft in de onderlinge verdeling van haar taken de rol van penningmeester nu bij Jorik belegd.

Jorik Odems heeft al ervaring als penningmeester in eerdere bestuursfuncties en wordt natuurlijk ondersteund door de andere bestuursleden indien er vragen zijn waar hij zelf niet uitkomt. Het bestuur van de VBN vergadert circa 1x in de 6 weken waarbij alle lopende zaken met elkaar worden besproken en de lijnen voor de vereniging voor de komende periode worden uitgezet.

Het bestuur ziet er nu als volgt uit:  https://devbn.nl/nl/over-de-vbn/organisatie/bestuur