Toekomstvisie VBN

Peter Meijer10 augustus 2018

Op vrijdag 15 juni jl. heeft het VBN-bestuur een dag uitgetrokken om te brainstormen over de toekomst van de VBN.

In het World Port Center in Rotterdam is het bestuur aan de slag gegaan met het verder ontwikkelen van visie en een stappenplan voor de midden- en lange termijn voor de VBN. Immers, de maatschappij is onderhevig aan veranderingen en dat geldt ook voor de VBN en de samenstelling van, bijvoorbeeld, het ledenbestand.

Visie en stappenplan worden verwerkt in een mindmap. Op korte termijn zal het bestuur deze delen met de leden, het is een eerste stap waar we met onze leden verder invulling aan willen geven. Het onderwerp staat ook geagendeerd voor de ledenvergadering van de VBN eind 2018.

Peter Meijer - Penningmeester VBN