Verzonden contributiefacturen

Peter Meijer19 januari 2018

Op vrijdag 19 januari 2018 zijn de contributiefacturen 2018 per mail verzonden. Wij zien de betaling gaarne tijdig tegemoet.

Door een technische storing hebben een aantal leden die hebben opgezegd toch een factuur ontvangen. Dit zal in de loop van de dag worden gecorrigeerd middels een creditnota. De opzeggingen zijn wel juist verwerkt maar bij het aanmaken van de facturen is iets fout gegaan, waarvoor mijn excuses.

Peter Meijer - Penningmeester