Succesvolle ALV bij Saxion

VBN Bestuur24 november 2017

Op donderdag 23 november jl. waren we als vereniging te gast bij Saxion in Apeldoorn.

Bijna 80 leden namen deel aan de jaarlijkse ALV. Op de agenda stonden o.a. de bestuurswissel en de door de VBN georganiseerde Security Summit 2018.

Rob Huijgens nam als vice-voorzitter na 6 jaar afscheid van het bestuur en in zijn dankwoord noemde voorzitter Pieter-Christiaan van Oranje Nassau, de inzet van Rob voor de VBN in het algemeen maar ook als mede-vormgever van VBN 2.0 en de scherpte op de diverse dossiers.

 

De leden kozen Jules van Rijsewijk als nieuw bestuurslid.

De termijn van penningmeester Peter Meijer werd met 2 x 1 jaar verlengd conform de nieuwe statuten. Secretaris Ben Nagel gaf een update omtrent de stand van zaken met betrekking tot de Security Summit 2018 op 8 maart in Fort Wierickerschans. Rien van der Linden benoemde een nieuw initiatief binnen de VBN: 'Jong VBN'. Een werkgroep gaat met dit thema aan de slag om de brug te slaan tussen de huidige VBN-leden en net afgestudeerde beveiligingsprofessionals. Securityprofessional van het jaar Hélène Minderman gaf een korte toelichting over haar programma het komende jaar. Bij monde van Harm van Dijk gaven de Regiovoorzitters een overzicht van afgelopen jaar en de activiteiten die nog op stapel staan. 

Een uitgebreid verslag en een foto impressie vindt u hier.

Reacties