Hélène Minderman is Security Professional van het Jaar

02 december 2016

Tijdens de Amsterdam Security Conference, die 1 november plaatsvond in RAI Amsterdam, is Hélène Minderman van Transport en Logistiek Nederland gekozen tot Security Professional van het Jaar. Deze tweejaarlijkse verkiezing is een initiatief van de Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland en bedoeld om bijdragen aan het vakgebied te stimuleren.

Naast Hélène Minderman waren Joop Verdonk van de European Security Academy en Marcel Spit van Adviescentrum BVI genomineerd. Deze keuzes zijn bepaald door de jury, die dit jaar bestond uit voorzitter generaal-majoor b.d. Pieter Cobelens, de winnaar van 2014 Arjen Appelman (directeur AES Consultancy) en gast-jurylid Lenard Prins (managing director Restment). Bij het beoordelen van de inzendingen voor de verkiezing hebben zij met name gekeken naar de verdiensten voor het vakgebied, inspirerend vermogen, vakmanschap en leiderschap. Uiteindelijk besliste de jury samen met de deelnemers aan de Amsterdam Security Conference wie zichzelf Security Professional van het Jaar mag noemen. De presentatie en prijsuitreiking werden verzorgd door Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, voorzitter van de VBN.

Ambassadeursrol
Naast de titel Security Professional van het Jaar, krijgt de winnaar de komende twee jaar ook een ambassadeursrol binnen de VBN om de activiteiten van de vereniging breder onder de aandacht te brengen. Daarnaast wordt hij of zij ook voor twee jaar voorzitter van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging. Hierin hebben zowel de twee voorgaande Security Professionals van het Jaar zitting, als zes andere specialisten. De Nationale Denktank Integrale Beveiliging is een zelfstandig orgaan, dat ontstaan is vanuit de VBN. Eerdere winnaars van de titel zijn: Berndt Rif van De Nederlandsche Bank (2010), Harm van Dijk van ING (2012) en Arjen Appelman van AES Consultancy (2014).

Hélène Minderman
Hélène is in haar dagelijkse werk Portefeuillehouder Criminaliteit en Security bij TLN en Chair van de TAPA NL (Transported Asset Protection Association). De jury nomineert Hélène omdat: “zij binnen TLN dé securitylady is, met daarbij een groot netwerk. Zij kent de security wereld als geen ander!” Mocht Hélène de titel winnen, dan “ben ik van plan verdieping aan te brengen tussen de publieke en private partijen, zodat er meer vertrouwen ontstaat en wantrouwen wordt weggenomen.” De nominatie zelf geeft haar een gevoel van erkenning. Hélène: “Het is fijn om te merken dat is opgevallen wat ik heb gerealiseerd en dat ik gewaardeerd wordt. Voor TLN is het ook een mooi bewijs dat we criminaliteit serieus nemen.” Gevraagd naar haar visie op het Security vak voor de komende vijf Jaar: “Ik zie een verschuiving van fysieke beveiliging naar data beveiliging. Het gaat steeds meer om goed samenwerken, zodat we aan de voorkant de criminaliteit kunnen tegenhouden en zaken als cybercriminaliteit voor kunnen zijn.”

Marcel Spit
“Marcel weet op een bezielende manier mensen te koppelen, waardoor eindresultaat meer wordt dan de som der delen”, aldus de jury over zijn nominatie. Marcel is Managing Senior Consultant bij Adviescentrum Bescherming Vitale Infrastructuur (BVI), dat kennis en expertise op het gebied van security, veiligheid en bedrijfscontinuïteit bundelt. Marcel werkt hier aan een norm voor security management, die in november 2016 uit moet komen. Organisaties kunnen met dit normatieve document de inrichting, implementatie, beheer en onderhoud van hun Security Management Systeem organiseren en waarborgen. De norm is opgebouwd volgens de ISO High Level Structure en daarmee compatible met de overige ISO managementsysteem-normen die na 2013 zijn gepubliceerd.”

Joop Verdonk
Joop Verdonk heeft zich volgens de jury genomineerd omdat: “hij zich sinds jaar en dag – zowel als militair als burger – ten doel heeft gesteld om de BV Nederland veiliger te krijgen door het geven van trainingen en het naar Nederland halen van de ASIS standaarden.” Verder zegt de jury: “Joop is een bruggenbouwer op Europees niveau, hij staat aan de wieg van een hele generatie opgeleide CPP en CPO security professionals en is  nu weer betrokken bij het nieuwe Intelligence Driven Security programma. Naar onze mening is dat de toekomst voor de security branche voor de komende 10 jaar. Joop zelf is erg blij met de nominatie: “Dit betekent voor mij een stuk erkenning en herkenning. Het enige wat mensen met grijze haren nog kunnen bijdragen is kennisoverdracht en mensen coachen en dat is precies waar is nu voor sta.”