Wie wordt Security Professional van het Jaar?

Vincent Vreeken29 oktober 2016

Dinsdag 1 november wordt tijdens de Amsterdam Security Conference in RAI Amsterdam de winnaar bekendgemaakt van de tweejaarlijkse verkiezing Security Professional van het Jaar. Het is de vijfde keer dat deze verkiezing plaatsvindt. Genomineerd zijn: Hélène Minderman van TLN (Transport en Logistiek Nederland), Joop Verdonk (European Security Academy) en Marcel Spit van Adviescentrum BVI.

De verkiezing, die wordt georganiseerd door de VBN (Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland), is bedoeld voor security professionals die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het vakgebied en het algemene belang binnen de veiligheidszorg.

De jury bestaat dit jaar uit voorzitter Generaal-majoor b.d. Pieter Cobelens, Lenard Prins (managing director Restment) en de winnaar van 2014 Arjen Appelman (directeur AES Consultancy). Bij het beoordelen van de inzendingen voor de verkiezing hebben zij met name gekeken naar de verdiensten voor het vakgebied, inspirerend vermogen, vakmanschap en leiderschap. Uiteindelijk beslist de jury samen met het publiek van de Amsterdam Security Conference op 1 november wie zichzelf Security Professional van het Jaar mag noemen. De presentatie en prijsuitreiking worden verzorgd door Pieter Christiaan van Oranje, voorzitter van de VBN en de juryvoorzitter Pieter Cobelens.

Naast de titel Security Professional van het Jaar, krijgt de winnaar de komende twee jaar ook een ambassadeursrol binnen de VBN om de activiteiten van de vereniging breder onder de aandacht te brengen. Daarnaast wordt hij of zij voor twee jaar voorzitter van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging. Hierin hebben zowel de twee voorgaande Security Professionals van het Jaar zitting, als zes andere specialisten. De Nationale Denktank Integrale Beveiliging is een zelfstandig orgaan, dat ontstaan is vanuit de VBN. Eerdere winnaars van de titel zijn: Willem van Egmond van T-Mobile Netherlands (2008), Berndt Rif van De Nederlandsche Bank (2010), Harm van Dijk van ING (2012) en Arjen Appelman van AES Consultancy (2014).

Hélène Minderman is in haar dagelijkse werk portefeuillehouder Criminaliteit en Security bij TLN en Chair van de TAPA NL (Transported Asset Protection Association). Zij is genomineerd omdat: ‘zij binnen TLN dé security deskundige is, met daarbij een groot netwerk. Zij kent de security wereld als geen ander!’. Mocht Minderman de titel winnen, dan “ben ik van plan verdieping aan te brengen tussen de publieke en private partijen, zodat er meer vertrouwen ontstaat en wantrouwen wordt weggenomen”. De nominatie zelf geeft haar een gevoel van erkenning. “Het is fijn om te merken dat is opgevallen wat ik heb gerealiseerd en dat ik gewaardeerd word. Voor TLN is het ook een mooi bewijs dat we criminaliteit serieus nemen.” Gevraagd naar haar visie op het security vak voor de komende vijf jaar: “Ik zie een verschuiving van fysieke beveiliging naar data beveiliging. Het gaat steeds meer om goed samenwerken, zodat we aan de voorkant de criminaliteit kunnen tegenhouden en zaken als cybercriminaliteit voor kunnen zijn.”

Marcel Spit is Managing Senior Consultant bij Adviescentrum Bescherming Vitale Infrastructuur (BVI), dat kennis en expertise op het gebied van security, veiligheid en bedrijfscontinuïteit bundelt. Hij is voorgedragen door zijn collega’s, die over hem zeggen: “Marcel weet op een bezielende manier mensen te koppelen, waardoor het eindresultaat meer wordt dan de som der delen.” Spit werkt bij BVI aan een norm voor security management, die in november 2016 moet uitkomen. Organisaties kunnen met dit normatieve document de inrichting, implementatie, beheer en onderhoud van hun Security Management Systeem organiseren en waarborgen. Spit ziet een belangrijke toekomstige rol weggelegd voor deze norm: “Ik denk dat wij security professionals hard moeten werken om in de nabije toekomst in de boardroom niet door de Informatiebeveiligers en privacy beschermers overvleugeld te worden. Door de brug te slaan naar deze en andere veiligheidsdisciplines en deze integraal te managen kunnen wij veel waarde aan de organisatie toevoegen. De Security Management norm kan hier een belangrijke rol in spelen.”

Joop Verdonk is genomineerd omdat: ‘hij zich sinds jaar en dag – zowel als militair als burger – ten doel heeft gesteld om de BV Nederland veiliger te krijgen door het geven van trainingen en het naar Nederland halen van de ASIS standaarden.’ Verder is hij een bruggenbouwer op Europees niveau en staat hij aan de wieg van een hele generatie opgeleide CPP en CPO security professionals en is hij nu weer betrokken bij het nieuwe Intelligence Driven Security programma. Verdonk zelf is erg blij met de nominatie: “Dit betekent voor mij een stuk erkenning en herkenning. Het enige wat mensen met grijze haren nog kunnen bijdragen is kennisoverdracht en mensen coachen en dat is precies waar ik nu voor sta.” Gevraagd naar zijn toekomstvisie als het gaat om het security vak: “Ik zie een verschuiving naar de voorkant van beveiliging. We zullen het security vak steeds pro-actiever gaan benaderen. Op deze manier worden we een business enabler en gewaardeerd aanspreekpunt voor organisaties.”

De Amsterdam Security Conference vindt plaats op 1 november 2016 in de RAI. Registratie is nog mogelijk. Voor VBN en ASIS leden is registratie kosteloos. Kijk voor het meest actuele programma en voor registratie op www.amsterdamsecurity.com/conference.