Een nieuw jaar, nieuwe kansen?

Peter Meijer, Penningmeester08 januari 2016

Allereerst wens ik u namens het bestuur een gezond, veilig en voorspoedig 2016!

De eerste week van het nieuwe jaar zit er weer op. Wat gaat 2016 ons brengen?

Qua economische vooruitzichten prenten we elkaar moed in, terecht wellicht. Het omvallen van winkelketens, winkelcentra en winkelstraten met 30% leegstand en toename van internetaankopen baart ons enerzijds zorgen maar geven anderzijds weer mogelijkheden en kansen. Het ondernemerschap vergt meer dan ooit, inzicht, doortastendheid, creativiteit en een lange adem.

Voor wat betreft nieuwe ontwikkelingen wijs ik u graag op de Meldplicht Datalekken die voor alle Nederlandse organisaties, zowel bedrijven als overheden, van toepassing is. Meer hierover leest u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Voor wat betreft de VBN kunnen we terugzien op een goed jaar. Een compleet bestuur, onze voorzitter Pieter Christiaan van Oranje die nog voor een tweede periode als voorzitter heeft bijgetekend, en financieel op orde. De ALV in december bij Bavaria in Lieshout was drukbezet. Mooi ook om een kijkje te nemen bij zo’n succesvol bedrijf wat nog volledig in Nederlandse handen is.

Eind december hebben we een bus vol VBN historie ondergebracht bij de archiefopslag, en is de financiële administratie overgedragen. Per 1 januari 2016 is Avant accountants in Snelrewaard (bij Oudewater) verantwoordelijk voor onze cijfers. Ledenbeheer, facturering en de back-office zijn in handen van bestuur en regiovoorzitters. Dat gaat niet vanzelf, maar stap voor stap komen we waar we als VBN heen willen. De regiovoorzitters houden u via de website op de hoogte van de diverse hoogwaardige bedrijfsbezoeken.

De inzet van de leden voor de diverse activiteiten blijft gewenst, ja zelfs noodzakelijk. De kascommissie is weer compleet maar we zoeken nog dat slimme clubje van drie of vier personen die zich gaan bezighouden met de nieuwe verenigingsstatuten. Interesse? U weet mij digitaal te vinden via penningmeester@devbn.nl

Op vrijdag 15 januari 2016 versturen we de contributiefacturen voor 2016. Deze versturen we, dit jaar voor het eerst, digitaal. De laatste kans dus om uw gegevens aan te passen!

Ik sluit deze blog af met u nog te attenderen op onze nieuwjaarsreceptie die we op 29 januari samen hopen te organiseren met ASIS bij de Nederlandsche Bank in Amsterdam.

Peter Meijer - Penningmeester