VBN 1,999

Rob Huijgens, Vice-voorzitter30 september 2015

Iedereen die op de SSA is geweest en onze stand heeft bezocht moet volgens mij – net als ikzelf – enorm trots zijn geweest op onze vereniging. De stand straalde alles uit waar VBN voor staat: modern, solide, professioneel, gezellig, saamhorig, enthousiast………..VBN 2.0 dus. Meer dan 50 beveiligingsprofessionals hebben zich tijden de SSA aangemeld als lid!

Reden om als bestuur rustig en voldaan achterover te gaan zitten? Nee, integendeel. Regelmatig evalueren we waar we staan en of we hiermee tevreden zijn, dit alles tegen de “meetlat” die we zelf VBN 2.0 zijn gaan noemen. We hebben ook dit jaar weer een paar mooie stappen gezet. Met afstand de belangrijkste en meest in het ooglopende stap: onze nieuwe website. Er is lang aan gewerkt, maar met resultaat. We zijn er trots op. Toch zijn we, ondanks de stappen die we maken, kritisch over onszelf. Het versturen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014 heeft, door allerlei oorzaken, veel te lang geduurd. De website heeft langer op zich laten wachten dan we hadden beloofd en de communicatie vanuit het bestuur moet beter. Wat dat laatste betreft: de website moet er voor gaan zorgen dat we frequenter met onze leden gaan communiceren. Als bestuur zullen we regelmatig via blogs communiceren over de vereniging of relevante onderwerpen.

Voor het laatste kwartaal van dit jaar staan nog een aantal zaken op stapel:

  • Op staat 19 november een (mini)congres gepland met als onderwerp: toegangsbeheer. Tijdens dit seminar zal de Themagroep Fysieke beveiliging de door hen opgestelde richtlijn presenteren.
  • Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering. Tijdens de laatste twee ALV’s zijn diverse onderwerpen benoemd die in de statuten van de vereniging zouden moeten worden gewijzigd. Wij zijn inmiddels tot de conclusie gekomen dat de statuten toe zijn aan een algehele revisie. We zouden dit graag middels een werkgroep – bestaande uit twee bestuursleden en twee of drie leden – doen, met als doel nog tijdens het komende ALV een voorstel voor te leggen aan de leden. Mocht je in deze werkgroep willen plaatsnemen, laat dit dan even weten via vice-voorzitter@devbn.nl.
  • Binnenkort zullen we een samenwerking met het Security Management Studenten Platform (SMSP) aankondigen. Als onderdeel van deze samenwerking willen studenten in contact brengen met “mentoren” vanuit VBN.
  • Op dit moment onderzoeken we of de ledenadministratie, nu nog uitbesteed aan Atrium, in 2016 in eigen beheer kunnen nemen.

Met VBN 2.0 hebben we de lat hoog gelegd. We hadden een lange aanloop nodig om hierover heen te springen, maar dat gaat ons binnenkort lukken. Voor nu zou ik zeggen....................we zitten ongeveer op VBN 1,999.