Volop uitdagingen

Arjen Appelman02 juli 2015

De eerste maand in 2015 biedt weer volop uitdagingen voor de Security Professional van het Jaar; hoe verwerken we alle lekkernijen van de afgelopen feestdagen en zijn we scherp op de thema’s waar we als security professionals mee te maken hebben? Begin januari staat een bijeenkomst van de beroepenveldcommissie (BVC) van Saxion gepland. Ik heb veel waardering voor alle energie die Saxion Security Management in de goede relatie met het beroepenveld steekt. We (een groep van representanten uit de Vitale Infrastructuur) worden voor veel onderwerpen geconsulteerd en regelmatig zijn er presentaties van studenten om te laten zien op welk niveau zij inmiddels zitten. Dit jaar bereikt de opleiding tevens een hoogtepunt doordat de eerste studenten Security Management zullen afstuderen.

Januari is ook de maand dat het voorzittersstokje van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging aan mij wordt overgedragen. Dit moment volgt op de themamiddag die de NDIB heeft georganiseerd bij HSD. Drie interessante onderwerpen (Innovatieagenda HSD, interviewtechniek volgens het PEACE model en een update over terrorisme van Glenn Schoen) vullen de inhoudelijke presentaties waarna Harm van Dijk terugblikt op zijn voorzitterschap en stokje aan mij overhandigt.

In februari en maart staan vervolgbijeenkomsten gepland binnen verschillende regio’s van DJI. Net als in november 2014 wordt tijdens deze bijeenkomsten met managers veiligheid van alle PI’s dieper ingezoomd op onze MOBEC aanpak. In februari is voor mij het sleutelevent van Assa Abloy een mooi voorbeeld van een innovatieve bedrijfspresentatie. Assa Abloy vaart een nieuwe koers daar waar zij in contact treedt met haar relaties. Niet zoals voorheen op beurzen en congressen maar een eigen gekozen (sleutel)moment en locatie waar niet de producten maar innovatie en visie centraal staan. Goede sprekers en een aantrekkelijk avondprogramma geven invulling aan het sleutelmoment dat zeer goed en met veel enthousiasme bezocht is. In februari komt ook ons sector overstijgend security overleg (SOSO) weer bijeen. Dit maal bij Heineken. We bezoeken, nagenoeg compleet (9 sectoren), de grootste bierbrouwerij van Europa waar Ferdy van Breda (security manager van Heineken Nederland) ons alle ins and outs van security en safety van een multinationale voedselproducent uit de doeken doet. In dezelfde week nog reis ik af naar Saxion in Apeldoorn om voor de vierde keer een gastcollege te geven over mijn boek ‘Een Security Management Systeem in 7 stappen’. Het is elke keer opnieuw een genot om voor een groep enthousiaste studenten te staan. Samen met Rob van Nuland probeer ik het boek wat tot leven te brengen door veel voorbeelden uit mijn beroepspraktijk te geven.

In februari en april komt de NDIB bijeen. We stellen de drie veiligheidsthema’s, waarop de NDIB gaat beschouwen, vast en de Denktank wordt uitgebreid met twee nieuwe deelnemers. Zoals het protocol bij de voorzitterswissel voorschrijft heb ik Maarten van Poppel en Raymond de Jong geïntroduceerd. Maarten van Poppel is projectleider High Impact Crime bij de Politie Brabant en was medegenomineerde voor de titel ‘Security Professional van het Jaar’. Raymond de Jong is recent in dienst getreden bij het Rijksmuseum alwaar hij Emile Boersma (ook medegenomineerde) opvolgt. Raymond heeft een flink aantal jaar bij de Politie Amsterdam Amstelland gewerkt. Met deze twee personen wordt de wens ingevuld om meer deelnemers uit het publieke domein (of met ervaring in het publieke domein) aan te trekken. De drie veiligheidsthema’s waarover we gaan omdenken zijn 1. de generatie 2.0. Op welke wijze verschilt de nieuwe instromers op de arbeidsmarkt van de oudere generaties. Bekend is dat er verschillen zijn in loyaliteit. Hoe moeten bedrijven en instellingen hier op anticiperen? Het tweede thema is agressie tegen dienstverleners. Gebruikelijk is dat bedrijven en instellingen reageren op agressie door meer repressieve maatregelen te treffen (meer blauw, meer camera’s, lik op stuk beleid). Maar hoe zit het met de dienstverleners zelf? Zijn er situaties waarin de agressie door de dienstverleners zelf wordt veroorzaakt? En hoe komt dit dan? Er zijn veel geluiden dat dit het geval is en de NDIB gaat hier haar licht op schijnen. Het derde en laatste thema is Cybercrime. Cybercrime is een alom bekend begrip, maar van welke vormen hebben we nu allemaal last en hoe komt het dat veel mensen ondanks alle waarschuwingen nog steeds eenvoudig inlogcodes verstrekken en op onveilige plekken internetbankieren? Mochten jullie ideeën, suggesties of aanvullingen hebben op bovenstaande thema’s dan horen we ze graag. In de planning is opgenomen dat we een aantal keer gaan omdenken in de buitenlucht en onze beschouwingen spiegelen aan een groep studenten op de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens zal er over elke beschouwing een artikel worden geschreven.

In april nemen we afscheid van een icoon uit ons vakgebied. In Groningen wordt tijdens een ASIS bijeenkomst uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van Reinder Woldring. Reinder ken ik als collega van de BVC van Saxion en hij neemt ons mee terug in de tijd dat hij bij de Nederlandse Gasunie werkte. Het is mooi om de evolutie van Beveiliging van zo’n toonaangevend Nederlands bedrijf te zien. Reinder bedankt! In april geven we ook onze tweejaarlijkse workshop ‘Een Security Management Systeem in 7 stappen’. Het was een bijzondere sessie aangezien we het voltallige management van een zeer gerenommeerd beveiligingsbedrijf mochten ontvangen. De workshop past uitstekend in de kwaliteitsslag die ze doormaken en er komt een vervolg. Een ander moment is ook het vermelden waard. Zo af en toe plan ik sparringssessies met de overheid en in april stond een sessie over awareness gepland met een BVA van een drietal ministeries. Hoe maken we alle medewerkers van een ministerie (maar dit geldt eigenlijk voor alle bedrijven en instellingen) meer alert en bewust? Hoe zorgen we ervoor dat deze medewerkers echt begrijpen dat ze een onmisbare schakel zijn in de gehele veiligheidsketen? Dit is voor veel security managers geen makkelijke opgave en er zullen nog wat sessies volgen eer we het ei van Columbus gevonden hebben…

Memorabel is ook mijn kennismaking vanuit de NDIB met de NCTV. Samen met Harm van Dijk nemen we plaats op het ministerie van V&J om daar de mogelijkheden tot samenwerking met de NCTV te verkennen. Onze visie van omdenken rondom nationale veiligheidsthema’s sluit goed aan bij de wijze waarop de NCTV kijkt naar de eigen ontwikkelingen. Met de toenemende dreiging van terrorisme en andere vormen van geweld is het raadzaam niet steeds alleen naar meer repressie te kijken maar ook de kwesties vanuit andere invalshoeken aan te lichten. Dit is dan ook hetgeen we als eerste gaan doen met de NCTV. Er wordt een ronde tafelsessie gepland waarin we gaan omdenken over een aantal veiligheidskwesties die de NCTV bezighoudt.

En dan als laatste mijn nieuwe hobby die naadloos past binnen hetgeen hierboven beschreven is. Ik heb jullie al op verschillende momenten kennis laten maken met mijn grote voorbeeld Ben. Ben is 63 jaar en behept met het ‘opruimen van zwerfafval’ virus. Ik zie hem al jaren struinen door het Amsterdamse Sloterpark met handschoenen aan en een plastic tas. Overal waar hij blikjes en plastic spot bukt hij naar de grond en neemt de vervuiling weg. Tussendoor loopt hij hard. Pas vorig jaar (eigenlijk rond de benoeming tot Security Professional van het Jaar) kreeg ik de kans hem persoonlijk aan te spreken. Ik vroeg hem naar zijn drijfveren om die rotzooi op te ruimen. Ben antwoordde ‘Nou dat is heel simpel, ik krijg er zoveel voor terug, dat het eigenlijk stom zou zijn om het niet te doen’. Verwondering alom aan mijn zijde, hoe kan je nu zoveel terugkrijgen voor zo’n vies klusje? Na mijn verwondering uitgesproken te hebben vervolgde hij ‘Ten eerste ruim ik niet alleen mijn omgeving, maar ook mijn hoofd op, dat is alleen al de moeite waard als je een druk bestaan hebt. Daarbij is troep opruimen goed voor het milieu, dus zinvol en doe ik tijdens het troeprennen continu rek en strek oefeningen door te bukken naar het afval. Dit is goed voor het lichaam. Als laatste krijg ik veel complimentjes waar ik gelukkig van wordt. Al met al is het een zeer aangename bezigheid’. De eerste keer dat ik met Ben op pad ging was precies een week later. Handschoenen aan, plastic tas mee en een hesje van de gemeente ‘Nieuw-West ruimt op’ aan. En ik moet zeggen, alles wat Ben mij vertelde is waar. Ik ben zingevend bezig op de zondag; geest en lichaam profiteren en ik oogst volop complimentjes. Ben en ik lopen inmiddels al maanden elke zondag om 9:30 een rondje om de Sloterplas om invulling te geven aan het begrip burgerparticipatie. En het leuke is, ik hoor steeds vaker van collegae tijdens bijeenkomsten dat zij het ook zijn gaan doen. Geweldig allemaal, ik kan het iedereen aanbevelen! Meer hierover de volgende keer.

Vanuit deze weblog mijn eerste oproep aan allen om ideeën en suggesties om ons vakgebied vooruit te helpen met mij te delen. Ik ben bereikbaar op a.appelman@aessecurity.nl