Voorwoord van de voorzitter

Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau20 april 2015

In 2014 heeft de VBN een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd.

Allereerst zijn we ons gaan focussen op de beveiligingsprofessional in plaats van op de beveiligingsmanager. Een mooi voorbeeld daarvan is de keuze tijdens ons tweejaarlijkse congres voor Arjen Appelman als Beveiligings Professional van het Jaar. Namens het bestuur wens ik Arjen heel veel succes bij de invulling van deze rol en bedank ik Harm van Dijk voor zijn inzet voor de vereniging over de afgelopen twee jaar.

Wat mij is opgevallen is dat de verenging zich meer en meer richt op veiligheid in meer brede zin. Traditionele vraagstukken van veiligheid blijven belangrijk, maar de dreigingen en de uitdagingen worden steeds meer asymmetrisch. Tijdens de NSS, welke vorig jaar door Nederland werd georganiseerd, kwamen de onderwerpen als voedselveiligheid, cyberaanvallen en droneaanvallen (vooral in het licht van het bewaken van de veiligheid van 53 regeringsleiders) nadrukkelijk aan bod.

Als VBN moeten wij meegaan in het ontwikkelen van kennis en expertise in deze nieuwe uitdagingen. Dat willen wij bereiken middels onder meer het organiseren van themabijeenkomsten met onze regiovoorzitters. Onze regiovoorzitters zijn de motor achter de evenementen die de VBN organiseert. Ik ben hen ook heel dankbaar voor de inzet die zij het afgelopen jaar hebben getoond voor de ondersteuning van de vereniging.

Tenslotte hebben wij als VBN wat meer richting gegeven aan de werkgroepen waarbinnen wij actief zijn.

Het bestuur en de regiovoorzitters zijn ook gekomen tot een goede sanering in de kosten, waardoor er meer geld vrij komt voor verenigingsactiviteiten. Hierdoor zijn er tevens meer middelen beschikbaar voor de positionering van de VBN. Uiteraard blijven de leden hierbij centraal staan. Ik denk dat deze visie en focus bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van de VBN.