Interessante bijeenkomsten

Harm van Dijk26 maart 2014

Met de nieuwjaarsreceptie als eerste bijeenkomst van het jaar alweer enkele maanden achter ons, staan er voor de komende maanden weer diverse interessante bijeenkomsten voor dit jaar op de planning. Verderop in mijn weblog  lezen jullie hier meer over.

Het Sector Overstijgend Security Overleg (SOSO) had op woensdag 22 januari een zeer interessante bijeenkomst bij de Penitentiaire Inrichting te Nieuwersluis. Peter Sanders heeft ons een kijkje gegeven achter de schermen van de PI. Een bijzondere en leerzame ervaring. Het korte bezoek aan de isoleercel en de luchtplaats (vier muren met een open raster als plafond) zijn een duidelijk signaal van de beperkte vrijheid in de PI. De samenwerking van de teams ten aanzien van de procedures en processen zijn binnen de PI een zeer belangrijke succesbepalende factor, naast vanzelfsprekend de balans en samenhang tussen de OBE maatregelen.

Het vergadercentrum bij de PI is door derden te huren, wat ik iedereen kan aanraden op deze schitterende locatie: http://www.vergadercentrumdji.nl/

Donderdagmiddag 23 januari was ik uitgenodigd op de kennissessie van Jan van Toorn (KPN). Jan had Gert van Beek (oud Politie) uitgenodigd om een presentatie te geven over de ontvoering van Heineken. Ongeveer 60 deelnemers hebben enkele uren met veel aandacht geluisterd naar diverse details over de ontvoering. De voorbereiding was enorm goed uitgevoerd. Ik vraag me af hoe snel we met alle huidige hulpmiddelen computers, internet, ‘predictive profiling’ de zaak nu hadden opgelost.

Vrijdag 24 januari was ING gastheer voor de winnaars van het Security Riskmanagement Event 2013 wat op 10 oktober plaatsvond georganiseerd door Promundo. De deelnemers waren tijdens dit event aan de slag gegaan met vraagstukken rondom de NSS 2014. De winnaars kregen van Giliam de Valk een Masterclass Red Teaming. Jan van Twillert had mij benaderd voor het uitvoeren van de praktijkopdracht bij ING. Met een team van ING-ers en de winnaars zijn na het theoretische deel enkele praktijkopdrachten uitgevoerd. De opdrachten waren gericht op het drie poorten model, waarbij met name de logische- en menselijke poort zijn bezien. Het blijft toch altijd weer bijzonder om vast te stellen wat medewerkers allemaal op social media plaatsen en welke informatie bij overige open bronnen beschikbaar is.

Op vrijdagochtend 7 februari was de eerste vergadering van dit jaar voor de Nationale Denktank Integrale Beveiliging. Dit keer was de Universiteit van Amsterdam de gastheer. Het nieuwe lid Alf Moens (in plaats van Fred van Noord) is voorgesteld aan de denktankleden. Als vice-voorzitter van het Platform voor Informatiebeveiliging is de logische poort binnen de Denktank hiermee weer gewaarborgd. Ik hoop jullie in mijn volgende weblog iets meer te kunnen vertellen over de acties en plannen van de Denktank voor 2014.

Met de VBN regiovoorzitters, Rob Huijgens en Pieter-Christiaan van Oranje Nassau hadden we op 14 februari een VBN regiovoorzittersoverleg. De plannen van het bestuur zijn met de regiovoorzitters nader besproken. Ik ben van mening dat we op de goede weg zijn om de VBN naar een hoger niveau te brengen, waarbij tevens kritisch gekeken wordt naar de juiste balans van uitgaven. Ik hoop dat het bestuur snel de ontwikkelingen en visie met de leden kan delen en acties voor een VBN 2.0 zal presenteren.

Het projectteam van de verkiezing Security Professional van het Jaar 2014 had mij uitgenodigd bij een vergadering op maandag 17 februari. Tijdens deze vergadering heb ik met name mijn ervaring over de afgelopen twee jaren gedeeld. Het is van belang dat de nieuwe Security Professional van het Jaar weet wat van hem/haar wordt verwacht en ook dat het de nodige (vrije) tijd kost om een invulling te kunnen geven aan deze titel. Ik had het zeker niet willen missen, maar ben ook blij om het ‘stokje’ in juni over te kunnen dragen.

Op donderdagmiddag had de VBN regio Rotterdam-Zuid met zo’n veertig deelnemers haar eerste bedrijfsbezoek 2014 bij Bunkerinfra te Kloetinge. Belangrijke documenten worden steeds vaker online opgeslagen. De vraag is echter of we genoeg op de hoogte zijn van eventuele gevaren. Wordt deze data wel voldoende goed beschermd? Voor veilige opslag worden steeds meer datacentra opgericht. Daar wordt data extra goed beveiligd tegen hackers en nieuwsgierige overheden. Wat men echter nog wel eens vergeet is dat ook fysieke security zeer belangrijk is. Dat werd duidelijk tijdens de interessante presentaties bij Bunkerinfra in Kloetinge, waar de fysieke beveiliging uit meters dik beton, zware stalen deuren en de modernste elektronica bestaat. Daarnaast heeft Bunkerinfra geavanceerde voorzieningen om onder alle omstandigheden over energie, schone lucht en andere levensvoorzieningen te beschikken. Verder is men in staat DDoS-aanvallen af te leiden.

De dag werd afgesloten met een voortreffelijk, door ARAS Security  gesponsord diner bij ‘i Buddha Asian Cuisine’ in Wemeldinge.

Woensdagavond 5 maart had Arjen Appelman de deelnemers van het SOSO uitgenodigd voor een diner. Op deze avond is een terugblik en evaluatie besproken over 2013 en afgestemd hoe 2014 verder vormgegeven kan worden, om nog meer uit het overleg te kunnen halen. Verschillende ideeën zijn besproken en ook de wens om het overleg uit te breiden met enkele andere sectoren. In het blad Security Management zal binnenkort een artikel worden geplaatst van de evaluatie.

Ik ben van mening dat Arjen met dit initiatief een goede stap heeft gezet in het verder optimaliseren van elkaars kennis. Zoals ik zelf ooit eerder heb vermeld, je hebt meer aan kennissen dan aan kennis, omdat je nooit alles zelf kan weten. In het afgelopen jaar heb ik onder andere kunnen ervaren, dat veel kennis aanwezig is bij andere sectoren en we zeker nog het nodige van elkaar kunnen leren.

Op 11 maart is vastgesteld dat binnen ING ook in 2014 een stagiaire van de opleiding Saxion Hogeschool Security Management welkom is. Saxion is een van de eerste voltijd security opleidingen in Nederland, waarbij de studenten van het tweede leerjaar in september stage moeten gaan lopen. Vorig jaar hebben we met plezier Patrick Knol ontvangen, hij is samen met nog acht andere Saxion studenten lid geworden van de VBN,. Ik denk dat het goed is dat wij vanuit de vereniging ervoor zorgen dat deze studenten een stageplaats kunnen krijgen en vervolgens ook bij een bedrijf kunnen afstuderen. Hierbij aan jullie (net zoals vorig jaar) de oproep om zelf ook na te denken over een mogelijke stageplaats. Indien jullie ook interesse hebben in een stagiaire, wil ik jullie verwijzen naar Thea Kemper (t.m.kemper@saxion.nl, www.saxion.nl). Ik vind dit een prima opleiding en denk dat deze opleiding goed aansluit bij onze werkzaamheden.

Van 1 t/m 3 april zal ik deelnemen aan de ASIS 13th European Security Conference & Exhibition in Den Haag. De verwachting is dat zo'n 500 security professionals de conferentie zullen bezoeken. Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie zal op 2 april een keynote presentatie verzorgen en daarmee het congres openen. Andere keynote sprekers zijn Rob Wainwright (Europol) en Ray Mabus (Secretary of the Navy, USA).

Op donderdag 10 april organiseert de VBN regio Rotterdam-Zuid samen met Assa Abloy een bezoek aan de Emergency Expo gecombineerd met een exclusieve rondleiding door Ahoy.

De Emergency Expo biedt op 8, 9 en 10 april 2014 een nieuw, multidisciplinair platform voor alle betrokken partijen bij rampenbestrijding, risicomanagement en crisisbeheersing (http://www.emergencyexpo.nl). Om 16.00 uur zal Sherman Bonofacio (Security Manager Ahoy) ons rondleiden door Ahoy Rotterdam en ons een kijkje geven achter de schermen en uitleggen welke maatregelen Ahoy heeft genomen in geval van calamiteiten. Voor deelname aan de rondleiding graag aanmelden op de VBN site: http://www.vbnnet.nl/agenda/evenement/59/ en de beurssite voor het beursbezoek.

Donderdag 17 april organiseert de VBN regio Noord-Oost een zeer interessante bijeenkomst bij NLR te Amsterdam. Het NLR is de kennisonderneming op het gebied van lucht- en ruimtevaart in Nederland. Het NLR ondersteunt op nationaal en internationaal niveau de ontwikkelingen op het gebied van Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS, ook wel drones of onbemande luchtvaartuigen), van technische ontwikkelingen en operaties tot regelgeving en certificatie. NLR heeft een specifiek RPAS-lab ingericht waar deze ontwikkelingen gedemonstreerd kunnen worden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: NLR en drones, toepassing drones in security, workshop en bezoek aan het NLR RPAS-lab. Aanmelden kan via de VBN site: http://www.vbnnet.nl/agenda/evenement/60/

Donderdag 22 mei organiseert de VBN regio Rotterdam-Zuid een zeer interessante bijeenkomst bij ECT te Rotterdam in het hoofdgebouw van de Euromax terminal. De Euromax Terminal Rotterdam is één van de meest geavanceerde en milieuvriendelijke containerterminals ter wereld. De automatische terminal ligt in de noordwesthoek van de Maasvlakte, vrijwel direct aan de Noordzee. De Euromax Terminal Rotterdam is speciaal ontworpen voor het snel, veilig en efficiënt afhandelen van de allergrootste containerschepen. De diepgang voor de kant is 16,8 meter. De kranen op de Euromax Terminal Rotterdam reiken 23 containers breed. Vanaf de haveningang liggen Ultra Large Container Carriers zonder beperkingen door tij of sluizen net als bij de ECT Delta Terminal binnen een uur vast aan de kade. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Beveiliging op de ECT terminals, ISPS-Code, toezicht en handhaving op de havenbeveiligingswet en Samenwerkingsverband Douane, FIOD en Zeehavenpolitie (Hit And Run Cargo team). De dag wordt afgesloten met een rondleiding met touringcar over het ECT terrein. Het maximaal aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is beperkt tot 35. Aanmelding via de VBN site zal spoedig mogelijk zijn.

De laatste datum die ik in deze weblog onder de aandacht wil brengen is natuurlijk de datum waar de nieuwe Security Professional van het Jaar wordt gekozen. Op 5 juni 2014 zal de verkiezing plaatsvinden tijdens de SSA Conference 2014 in Amsterdam RAI. Tijdens deze conference zullen de drie genomineerden worden gepresenteerd, waarna de jury en het publiek zullen beslissen wie zich de vierde ‘Security Professional van het Jaar’ mag noemen.

Met deze verkiezing beoogt de VBN de professie van het vak verder te vergroten. Naast uiteraard de eer en een trofee, kan de winnaar uitzien naar een ambassadeursrol voor de vereniging en het vak Security Professional.

Ik wil jullie allemaal vragen om na te denken over geschikte kandidaten die aan de volgende voorwaarden voldoen:

    een deskundige en inspirerende Security Professional;

    die bereid is om een actieve ambassadeursrol te vervullen;

    voorzitter wordt van de Denktank;

    zitting wil nemen in de jury van de SSA Awards 2015;

    zijn/haar ervaringen deelt via het VBN weblog.

Kandidaten kunnen worden aangemeld via de VBN site: http://www.vbnnet.nl/forms.php?formID=59

Zoals vermeld in mijn vorige weblog worden er in 2014 nog meer interessante VBN sessies georganiseerd. Voor een overzicht hiervan verwijs ik jullie nogmaals naar de presentatie die gegeven is tijdens de ALV: http://www.vbnnet.nl/downloads/downloads/PVKwW3zFLZ9dGJZp.pdf

Tot ziens bij een volgende bijeenkomst.