Nieuwe naam

Harm van Dijk14 januari 2014

Als eerste natuurlijk de beste wensen voor 2014 en een gelukkig en veilig Nieuwjaar. Het jaar waarin op 5 juni de nieuwe Security Professional van het Jaar gekozen wordt. En het jaar waarin we de nieuwe naam introduceren die aansluit op de nieuwe naam van de VBN.  Verderop in mijn weblog  lezen jullie hier meer over.

Op donderdag 14 november  vond de laatste regiobijeenkomst van de regio Rotterdam-Zuid Nederland plaats  met als centrale vraag: Welke keuzes maakt u? Internet rechercheren, predictive profiling en de risico's van smartphones waren enkele van de onderwerpen die tijdens het interessant bedrijfsbezoek bij opleidingscentrum Peelbergen in Sevenum aan de orde kwamen. In dit opleidingscentrum zijn de 112 Academy en onderzoeksbureau Com-Connect  gevestigd. De deelnemers mochten ervaren hoe het is om met een roofoverval geconfronteerd te worden. Daarvoor waren professionele acteurs ingehuurd. De gastheren Albert Koenen en Wilfred van Roij lieten zien hoe cybercriminelen eenvoudig hun slag slaan.  Cybercrime, een misdaadtak waar inmiddels meer geld in omgaat dan in drugshandel. Mensen lezen de gebruiksvoorwaarden van software bijna nooit en kunnen hierdoor zomaar bij de installatie een achterdeurtje in hun systeem open laten. Vooral bij gratis 'apps' is dat een reëel risico. Ook werd verteld wat Google zoal terugkrijgt voor zijn 'gratis' dienstverlening, zonder dat gebruikers zich daarvan bewust zijn. En wie denkt dat hij na het verwijderen van de sim-kaart en het terugzetten van de fabrieksinstellingen zijn smartphone veilig kan verkopen zag hoe uit zo'n toestel nog duizenden bestanden zijn te halen. Een aantal interessante links van de workshop zijn te vinden op de VBN site.

In de ochtend van 21 november heb ik samen met stagiaire Patrick Knol (Saxion Security Management) een bezoek gebracht aan de vliegbasis Eindhoven.  Adjudant Piet Biersteker had ons als nieuw lid van de VBN uitgenodigd voor een gesprek in verband met een mogelijke VBN bijeenkomst in 2014. Piet werkt bij het kantoor Inlichtingen & Veiligheid en heeft ons een zeer interessante presentatie gegeven met daarnaast een beknopte rondleiding.  De regiobijeenkomst wordt dit najaar gepland. Afhankelijk van de aanwezige vlieg- en voertuigen, wordt tijdens de rondleiding een bezoek gebracht aan de hangar met mogelijk een  inkijk in een DC-10 of Hercules C-130 vliegtuig. Ook nemen we een kijkje in de brandweerkazerne gevolgd door een demonstratie (en eventueel rondrit) met een E-one voertuig en het  Leerdock met een inkijkje  in een Fokker 50 en F16.

In de middag heb ik samen met Theo Ramakers op het Secuvak te Venray een presentatie gegeven. We startte de sessie met koffie en echte Limburgse vlaai. Ik heb gesproken over nut en noodzaak van het uitvoeren van inspecties en penetratietesten om de beveiligingsmaatregelen te testen. Hoe zijn met beperkte middelen zelf inspecties uit te voeren? Waarop moet gelet worden en wat is de toegevoegde waarde van penetratietesten?

Vervolgens heeft Theo Ramakers (Video Surveillance Nederland) een presentatie gegeven over succesvol cameratoezicht. Theo vertelde ook  over de succesvolle verzelfstandiging van de beveiligingsactiviteiten voor casinoketen Fair Play Centers. De investering in modern cameratoezicht was in korte tijd terugverdiend en levert sinds de aansluiting op Live View tal van heterdaadsituaties op.

Tot slot heb ik in mijn rol als Security Manager van het Jaar verteld over het grootste netwerk van  security professionals in Nederland. Wat is de VBN? Waarom aansluiten bij de VBN? Wat is de toegevoegde waarde?

Op donderdag 28 november heb ik deelgenomen aan het Security Management Congres met als centrale thema Cyber Security. Keynote sprekers waren Wil van Gemert (directeur cyber security NCTV), en Wim Hafkamp en Wibout de Klijne (Rabobank). Daarnaast hadden de deelnemers de keuze uit acht kennissessies. Het was een goed georganiseerd congres met interessante sprekers en een zeer goede dagvoorzitter. Ik heb met heel veel belangstelling geluisterd naar het verhaal van Wil van Gemert. De titel van zijn presentatie was “Samenwerken voor een veilige en vitale cyber samenleving”. Vanuit zijn rol als Directeur Cyber Security van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ging hij in op de vraag hoe het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bijdraagt aan het verhogen van de digitale weerbaarheid van Nederland. Daarbij is inzicht gegeven in de actualisatie van de Nationale Cyber Security Strategie. Meer informatie over het congres (foto’s, beelden en presentaties) is hier te vinden.

De algemene ledenvergadering van de VBN vond plaats bij het Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag op 4 december. Het was de eerste algemene ledenvergadering met onze nieuwe voorzitter. De opkomst van 42 VBN leden vond ik iets tegenvallen, wat wellicht te maken had met de datum van de bijeenkomst en het moment van aankondigen. Ik hoop dat we dit jaar minimaal 50% van de VBN leden welkom mogen heten bij de ALV.

Een van de belangrijkste onderwerpen was de nieuwe visie 2014: VBN 2.0. De voorzitter gaf een presentatie over de nieuwe koers van de VBN. Highlights uit de presentatie zijn de verandering van naam: Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland, focus op meer publieke leden, meer themabijeenkomsten, ad hoc vakgroepen, update inzet communicatiemiddelen en andere samenwerking met Atrium groep. De naamsverandering dekt zeker meer de lading van het VBN ledenbestand. Ik ben benieuwd naar de verdere uitwerking en acties van VBN 2.0.

Tijdens de ledenvergadering heb ik een presentatie mogen geven over de Nationale Denktank Integrale Beveiliging en mijn activiteiten vanuit mijn rol als Security Manager van het Jaar.

Rob Huijgens heeft namens de regiovoorzitters nog een terugblik gegeven van de evenementen die zijn georganiseerd. Daarnaast zijn de geplande evenementen voor 2014 gepresenteerd.

De presentaties zijn te vinden op het besloten deel van de VBN website.

Vrijdagochtend 6 december heb ik een gastcollege gegeven bij Saxion Security Management te Apeldoorn. Dit keer voor  tweedejaars studenten. Naast een presentatie over ING heb ik vanzelfsprekend de studenten geïnformeerd over het studentenlidmaatschap van de VBN en de nut en noodzaak om lid te worden van een vakvereniging. Ik hoop dat ook een deel van deze groep studenten, net zoals hun voorgangers, lid willen worden van de VBN.

Op dinsdagmiddag 10 december was de laatste vergadering van het jaar voor de Nationale Denktank Integrale Beveiliging. Dit keer was ING de gastheer. Sjouke de Graaf van Brinks (ook VBN lid) heeft ons  presentatie gegeven over de overvallen op de cash centers van Brinks (Amsterdam en Best). Een interessante casusbespreking gevolgd door een goede discussie die vanuit de verschillende disciplines van de Denktank deelnemers belicht werd.

Graag wil ik Sjouke nogmaals bedanken voor zijn bijdrage aan onze vergadering.

Zoals eerder vermeld worden er in 2014 weer diverse sessies georganiseerd. Voor een overzicht hiervan verwijs ik jullie naar de presentatie die gegeven is tijdens de ALV:

Wij hopen zo snel mogelijk de agenda met data compleet te hebben, zodat jullie zelf ook tijdig in jullie agenda de verschillende data kunnen vastzetten.

Tot ziens bij een volgende bijeenkomst.