Bijzondere indruk

Harm van Dijk04 november 2013

Als eerst wil ik stilstaan bij het overlijden van Ralph van Os.  Ik ben met Ralph in contact gekomen door de VBN vakgroep Educatie. Ralph heeft op mij een bijzondere indruk achtergelaten: een inspirerende vakgroep voorzitter met goede ideeën voor  de verdere ontwikkeling van deze vakgroep. Helaas hebben we dit niet verder kunnen uitwerken. Ik wil de familie en vrienden nogmaals veel sterkte wensen in deze moeilijke tijd.

Zoals ik in mijn laatste weblog heb geschreven zijn en worden er in de laatste maanden van het jaar diverse activiteiten gepland door verschillende  bedrijven en verenigingen. Ik kom soms  tijd te kort om een juiste keuze te kunnen maken.

In de week van 23 t/m 27 september ben ik naar ASIS conferentie  in  Chicago geweest. Het jaarlijks grootste congres en beurs met meer dan 20.000 deelnemers, 200 verschillende sessies op het gebied van diverse onderwerpen en een beurs met meer dan 700 exposerende bedrijven. Vanuit Nederland waren er ongeveer 25 deelnemers aanwezig. Op donderdagavond hebben we een gezellige ASIS Benelux avond gehad op de 99ste verdieping van de Willis Tower. Het bezoek aan de Skydeck Ledge op de 10de verdieping met de beroemde glazen vloer, was een van de hoogtepunten van deze avond.
Ik heb genoten van enkele zeer interessante presentaties en de enorme vakbeurs. Goed om de nieuwe trends en ontwikkelingen te volgen. Er was dit keer veel aandacht voor geïntegreerde systemen, IP oplossingen, biometrie en software ontwikkelingen.

Op 1 oktober was de jaarlijkse vergadering met het VBN bestuur en de vakgroep- en regiovoorzitters. Het is duidelijk dat onze nieuwe voorzitter  genoeg ideeën heeft voor onze vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering zullen enkele punten ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen worden gecommuniceerd waar ik zelf erg enthousiast over ben.

Op woensdag 2 oktober stond de vierde bijeenkomst van het Sector Overstijgend Security Overleg op het programma, met een bezoek aan Rotterdam Airport. Na de presentatie van Raimond Pronk hebben we een rondleiding gekregen en gekeken achter de schermen van deze bijzondere luchthaven. De brandweerkazerne en het ritje met een touringcar over de start- en landingsbaan was leuk. Deze luchthaven straalt openheid en gastvrijheid uit, iets wat naar mijn mening regelmatig ontbreekt op andere luchthavens. Op 4 december gaan we op bezoek bij de Penitentiaire Inrichting Utrecht, locatie Nieuwersluis.

Vrijdagmiddag 4 oktober hebben we met de regiovoorzitters en Rob Huijgens (bestuurslid VBN) ons kwartaaloverleg gehad, waarbij naast de terugblik en planning van de regiobijeenkomsten ook veel aandacht is besteed aan de ontwikkelingen binnen de VBN.

Zoals ik in eerdere weblogs heb vermeld, zijn tijdens de SSA beurs 29 security professionals lid geworden van de  VBN. Met deze nieuwe leden en enkele bestuursleden en personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes van onze actie hebben we op 8 oktober een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum. Ik wil Emile Broersma bedanken voor het mogelijk maken van deze ochtend. Na de inleiding van onze voorzitter, gaf Emile een zeer interessante presentatie, gevolgd door een hoogtepunten rondleiding en een kijkje achter de schermen bij de meldkamer. Op het einde van de dag werd het Handboek Overvallen uitgereikt dat is geschreven door VBN lid Maarten van Poppel. Ik heb veel enthousiaste nieuwe leden gesproken en hoop deze ook weer bij een volgend evenement te zien.

Op het einde van de middag was de vergadering van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging. Dit keer waren we te gast op Schiphol. Op de agenda stonden twee belangrijke activiteiten: de deelname aan het Security Riskmanagement Event 2013 georganiseerd door Promundo (10 oktober) en de deelname aan de Themadag Bewaken en Beveiligen georganiseerd door het NCTV (14 november).

Woensdagmiddag 9 oktober heb ik een bezoek gebracht aan het Trigion Congres. Zoals laatste keer vermeld ben ik door Richard Franken (Trigion/Hoffmann) gevraagd om deel te nemen in de commissie van de Hoffmann Cyber Security Award 2013 die op deze dag werd uitgereikt. De winnaar is Schiphol Group geworden met de Awareness campagne Cybersecurity. De campagne was opgezet om alle medewerkers van Schiphol (> 2000) meer bewust te maken van de gevaren die zich voordoen van het werken in een digitale omgeving en de maatregelen om cybersecurity te bevorderen, zowel in de Schipholomgeving als in de privéomgeving.

Zoals hierboven vermeld vond op 10 oktober het Security Riskmanagement Event 2013 plaats wat jaarlijks wordt georganiseerd door Promundo in samenwerking met de Universiteit Leiden. Het thema van dit jaar was de Nuclear Security Summit(NSS) die Nederland in maart 2014 organiseert in het World Forum in Den Haag. Naar verwachting zullen ruim vijftig regeringsleiders en vertegenwoordigers van internationale organisaties de top in Den Haag bijwonen (https://www.nss2014.com/nl). Naast een interessante presentatie van het NCTV zijn de deelnemers aan de slag gegaan met vraagstukken rondom de NSS 2014. Vraagstukken die bijvoorbeeld te maken hebben met onderwerpen als integriteit, logistiek, coördinatie en Nederland B.V. In vier groepen hebben de deelnemers de oplossingen gepresenteerd aan de jury bestaande uit de coördinerend projectleider NSS 2014 en twee leden van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging. Ik heb genoten van de diverse ‘out of the box’ oplossingen en discussie met de deelnemers.

Op woensdag 23 oktober kwam de Vakgroep Educatie opnieuw bijeen. De vakgroep is ondersteund door twee studenten: Tjitse van de Bos (deeltijdopleiding LOI Security Management) en Patrick Knol (voltijdopleiding Saxion Security Management en stagiaire bij ING). We hebben vanzelfsprekend stilgestaan bij het overlijden van Ralph en besproken welke stappen noodzakelijk zijn voor het verder uitrollen en ontwikkelen van de vakgroep. Ik denk dat we tijdens de ledenvergadering hier nog op terugkomen of anders in mijn volgende weblog.

Zoals in mijn vorige weblog omschreven heb ik namens de VBN invulling gegeven aan het programma van de studenten netwerkdag van de LOI deeltijd opleiding Security Management. Naar mijn mening is de middag zeer goed verlopen en is er veel interactie ontstaan naar aanleiding van de presentaties van Gerard van Schaik (Aegon), Casper Sneekes (Hoffmann) en Wibout de Klijne (Rabobank). De onderwerpen Screening, IT-Security  en Crisismanagement werden kort gepresenteerd door de sprekers, waarna Jan Verkaar (directeur/eigenaar SFS Consultancy) met de studenten en de sprekers de discussie is aangegaan. Ik heb op het einde van de middag diverse enthousiaste studenten gesproken over de presentaties en de bijdrage van de VBN. In mijn presentatie over de VBN heb ik kort aangegeven wat wij de studenten kunnen bieden.

Ik wil jullie tot slot nog graag attenderen op de eerstvolgende VBN bijeenkomst van mijn regio Rotterdam – Zuid Nederland op donderdag 14 november. De regiobijeenkomst staat in het teken van de vraag: “Welke keuzes maakt u?” In een viertal workshops wordt telkens die vraag voorgelegd en wordt de deelnemer uitgenodigd om actief deel te nemen. Diverse onderwerpen passeren de revue in een interactief programma: Internet Rechercheren, Stress Induced Training, Fysieke Weerbaarheid en Proactief Beveiligen. In deze vorm is naar mijn mening nog nooit een regiobijeenkomst georganiseerd en biedt deze interactieve sessie een ervaring om ook nooit meer te vergeten. In totaal kunnen 50 VBN-ers deelnemen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, aanmelden is nog mogelijk via de VBN site: http://www.vbnnet.nl/agenda/evenement/52/