Complexe beveiligingsorganisatie

Harm van Dijk12 september 2013

De zomervakanties zijn weer voorbij en diverse activiteiten voor de laatste maanden van het jaar worden gepland door verschillende bedrijven en verenigingen. Keuze genoeg voor de security professional om zich aan te melden voor een of meerdere bijeenkomsten.

Ik heb met Hanneke Parlevliet overleg gehad over  de bijeenkomst van de regio Rotterdam-Zuid  in het ziekenhuis Bernhoven te Uden op 5 september. Ik kom hier nog op terug.

Jan Verkaar heeft op vrijdag 16 augustus een bijzondere bijeenkomst georganiseerd bij de Penitentiaire Inrichting te Vught.  Het doel was om kennis te maken met de verantwoordelijke beveiligingsfunctionaris en na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor een bezoek met een groter gezelschap van de VBN.  Een complexe en professionele beveiligingsorganisatie waar we allemaal veel van kunnen leren. We hebben een zeer prettig gesprek gehad, waarna Jan en ik met een bewaker een rondleiding van ruim één uur hebben gehad met een zeer interessante en inspirerende uitleg. Ik hoop dat we het voor elkaar krijgen om met een groep VBN-ers dit bezoek nog een keer over te doen. Ik wil in ieder geval Jan Verkaar bedanken voor zijn initiatief.

Op 27 augustus heb ik zes studenten van de Saxion HBO opleiding Security Management te Apeldoorn ontvangen bij ING. De studenten  hadden de opdracht om een Security manager te interviewen. De voorbereiding van deze studenten viel mij enigszins  tegen.  Ik heb de studenten en Saxion feedback gegeven over hun aanpak en opzet. Het was een duidelijk verschil met de voorbereiding van de  tweedejaars studenten, die ik in het begin van het jaar bij ING heb mogen ontvangen voor een interview.

Maandag 2 september is Patrick Knol als stagiaire van Saxion gestart bij ING.  Na enkele gesprekken met mogelijke kandidaten hebben wij voor Patrick gekozen. Patrick zal in deze meeloopstage werkzaam zijn op de Security afdeling  van Facility Management van ING. Deze afdeling is operationeel verantwoordelijk voor de 22 hoofd- en regiokantoren in Nederland. Daarnaast wil ik Patrick ook betrekken bij werkzaamheden voor de  VBN zoals het organiseren van de regiobijeenkomst op 14 november.  De bijeenkomst zal een interactief programma krijgen  met diverse workshops, waarbij de deelnemers zelf keuzes moeten gaan maken tijdens  praktijkcases die daar gepresenteerd gaan worden. Noteer deze dag alvast in jullie agenda, ik ben benieuwd naar jullie keuzes!

Het bedrijfsbezoek van donderdagmiddag 5 september te Bernhoven was naar mijn mening een zeer geslaagde bijeenkomst. Nadat alle deelnemers waren gearriveerd, is de groep in vier subgroepen verdeeld om een rondleiding te krijgen door het nieuwe ziekenhuis. Het ziekenhuis is vanaf 1 april geopend, het heeft 380 bedden en ziet er schitterend uit. Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. Dát is waar Bernhoven voor staat. In 2016 wil Bernhoven het meest mensgerichte ziekenhuis van Nederland zijn, waar zowel patiënten als medewerkers centraal staan. Waar kwaliteit en veiligheid het handelen bepalen. Het ziekenhuis heeft een zeer gemoedelijke en sfeervolle uitstraling. De patiënten hebben bijna allemaal een eigen kamer met een extra slaapbank voor bezoekers. Er is ook voldoende aandacht besteed aan de veiligheid en beveiliging van het ziekenhuis met 121 camera’s, 271 beveiligde deuren, manbewaking en een safety awareness programma. Op de Spoed Eisende Hulp is een mooi glazen veiligheidsscherm (schietluik) geplaatst, om in de avond en nachtsituatie de veiligheid van het personeel te garanderen. De demonstratie heeft laten zien dat het scherm zeer snel sluit. Ik wil SAFENED (Hanneke Parlevliet en Paul van Anrooij) nogmaals bedanken voor het organiseren en sponsoren van deze bijeenkomst.

In deze week heeft Richard Franken (Trigion/Hoffmann) mij gevraagd om deel te nemen in de commissie van de Cyber Security award, naast een afgevaardigde van TNO en Hoffmann. Vorig jaar, tijdens het congres ter ere van het 50-jarig bestaan van Hoffmann Bedrijfsrecherche, heeft Hoffmann aangekondigd om een Cyber Security award in het leven te gaan roepen om meer aandacht te krijgen voor het risico van cybercriminaliteit. Hoffmann heeft TNO benaderd om samen in dit traject op te trekken. De award bestaat uit een ambassadeurschap “publieke awareness” en een geldprijs. De winnaar wordt geacht zich beschikbaar te stellen voor één á twee publieke optredens.

Personen of organisaties kunnen zich aanmelden door hun cybersecurity-aanpak op schrift te zetten en te mailen naar HCSA@hoffmannBV.nl. Voor meer informatie verzoek ik jullie om contact op te nemen met Jacqueline van der Ploeg, afdeling PR 06 – 51529610 of e-mail: JvdPloeg@trigion.nl.

Tijdens het Trigion Congres, op woensdag 9 oktober 2013 zal de Hoffmann Cyber Security worden uitgereikt. Ik wil iedereen vragen om mogelijke kandidaten aan te melden.

In de week van 23 t/m 27 september mag ik mijn kennis weer gaan bijscholen tijdens het ASIS congres te Chicago. Het jaarlijks grootste congres en beurs met meer dan 20.000 deelnemers, 200 verschillende sessies op het gebied van diverse onderwerpen en een beurs met meer dan 700 bedrijven. Ik kijk nu alweer uit naar het evenement en hoop weer interessante lezingen bij te wonen.

Helaas kan ik door het bezoek aan ASIS niet deelnemen aan de regiobijeenkomst bij Center Parcs, die wordt georganiseerd door de regio Noord-Oost op donderdag 26 september. Het  thema is Security & Hostmanship met de subtitels: Een bewuste keuze voor gedrag? Waar is de begrenzing van dienstverlening? Het vakantiepark is een dynamische omgeving met alle aspecten van een dorp of een kleine stad. Om dit alles veilig te laten verlopen is een unieke safety en security aanpak noodzakelijk. De wijze waarop dit gebeurt is in het afgelopen decennia volledig veranderd. Roger Pieter Lam geeft de VBN een kijkje achter de schermen van het grootste vakantiepark. Naar mijn mening een interessante bijeenkomst, dus meld je nu aan via de VBN site: http://www.vbnnet.nl/agenda/

Op 1 oktober hebben de vakgroep- en regiovoorzitters de jaarlijkse vergadering met het VBN bestuur. Daarnaast vindt op 8 oktober het bezoek plaats aan het Rijksmuseum met de 29 nieuwe leden, vanuit de SSA actie. Ik ben zeer tevreden met het resultaat en het feit dat ook onze voorzitter Pieter-Christiaan van Oranje Nassau aanwezig zal zijn bij deze bijeenkomst.

Naar verwachting zal op 17 oktober de regiobijeenkomst bij de NOS worden georganiseerd door de regio Amsterdam-Den Haag. Ik heb van Vincent begrepen, dat de leden een kijkje achter de schermen en de Journaaldesk zullen krijgen.

Theo Stevens heeft mij gevraagd om een VBN kennissessie te organiseren op 25 oktober  voor de studenten netwerkdag van de LOI deeltijd opleiding Security Management. Ik heb vier VBN leden bereid gevonden om samen met mij deze middag te verzorgen. Gerard van Schaik, Richard  Franken en Wibout de Klijne zullen een presentatie geven over verschillende onderwerpen onder leiding van moderator Jan Verkaar. Zelf zal ik een presentatie geven over de VBN en de studenten enthousiasmeren om lid te worden van onze vereniging.

Ik hoop jullie te zien op een volgende bijeenkomst.