25 nieuwe leden

Harm van Dijk08 juni 2013

Vanzelfsprekend zal ik in mijn laatste weblog voor de vakantie een terugblik geven op de 2013-editie van Safety & Security Amsterdam (SSA). Zoals ik in mijn voorgaande weblog heb geschreven, heb ik samen met de twee andere regiovoorzitters (Vincent Vreeken en Harold de Kruijs) veel werk verricht om de beurs voor de VBN een succes te maken. Met trots kan ik jullie melden dat wij met zekerheid 25 nieuwe leden hebben weten te werven en zes potentieel nieuwe leden! Ik kom hier nog op terug in deze weblog.

Op woensdag 29 mei  stond de derde bijeenkomst van het Sector Overstijgend Security Overleg op het programma. De initiatiefnemer Arjen Appelman is inmiddels ook lid geworden van de VBN evenals de gastheer van de derde bijeenkomst Piet van Egmond van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Leiden. Na de presentatie hebben we een rondleiding gekregen, waarbij de meldkamer tot en met het helikopterplatform zijn bezocht. Verder hebben we een bezoek gebracht aan het Anatomisch Museum waar sinds 2007 ruim 800 anatomische preparaten en modellen staan opgesteld in het onderwijscentrum van het LUMC. Dit modern ingerichte museum ondersteunt het medisch en biomedisch onderwijs in Leiden. Ik heb met verbazing gekeken naar de diverse bijzondere vergroeiingen. Op 2 oktober gaan we op bezoek bij Rotterdam Airport.

Donderdag 30 mei had de regio Noord-Oost de eerste regiobijeenkomst van dit jaar  bij Testcentrum Aalbers-Wico te Renswoude. Het thema “Bestand tegen breken, wapens & explosieven” is door de sprekers duidelijk behandeld. Nadat uitleg was gegeven ten aanzien van de theorie met aanvalsscenario's, normeringen en oplossingen, is een rondleiding gegeven door de productiehallen. Op het einde van de rondleiding zijn enkele praktijkproeven getoond, waaronder een schiettest en aanval met handgereedschappen. Met een test wordt aangetoond in hoeverre de geadviseerde maatregelen daadwerkelijk effect hebben. Waarbij een test in de daadwerkelijke situatie, inclusief de combinatie van het raam met het kozijn en hang- & sluitwerk altijd mijn voorkeur heeft. Harold de Kruijs had met Wico een interessant programma in elkaar gezet, waardoor de belangstelling groter was dan verwacht en extra stoelen nodig waren om alle aanwezigen een zitplaats te kunnen geven.

Vrijdag 31 mei was de laatste SSA voorbespreking van de regiovoorzitters, waar wij nog even de actiepunten hebben doorgenomen om op 4 juni goed van start te kunnen gaan.

Van dinsdag 4 tot en met donderdag 6 juni heb ik een aardig druk programma gehad tijdens de SSA. In mijn vorige weblog had ik vermeld met welke reclame-uitingen de VBN aanwezig was, inclusief de kennissessies op het Beveiligingsplein. Na de officiële opening van de beurs mocht ik de eerste kennissessie verzorgen met als onderwerp “Inspecties en penetratietesten”. Na mijn presentatie zijn diverse reacties en vragen gesteld, wellicht is het een aardig onderwerp voor een VBN regiobijeenkomst.

Op dinsdagmiddag had Vincent een interessant programma in elkaar gezet met als onderwerp “Veiligheid op Topniveau”. Het mini seminar werd geopend door onze voorzitter Pieter-Christiaan van Oranje Nassau. Aansluitend gaf Frank van der Linden (NCTV) een zeer spraakmakende presentatie over “Veiligheid bij zeer grootschalige evenementen en de rol van vitale infrastructuur”. Richard Franken (Trigion) gaf inzage en een 30 april terugblik van de praktijk “Publiek private samenwerking bij zeer grootschalige evenementen”. Het was een zeer geslaagde sessie met een kleine 50 deelnemers. Ik heb met name genoten van de discussie en interactie tussen de sprekers en aanwezigen, het naar mijn mening ook specifieke kenmerk van de VBN bijeenkomsten.

Op dinsdagavond vonden de prijsuitreikingen plaats van de SSA Awards. Als jurylid mocht ik de award voor de categorie oplossingen uitreiken aan Poseidon, met het Match & Catch® systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat voertuigen op tankstations automatisch worden gecontroleerd of het gelezen kenteken bij het voertuig hoort. Een vindingrijke totaaloplossing voor een belangrijk maatschappelijk probleem en een oplossing met een interessante business case.

’s Avonds ook nog een goed gesprek gehad met Emile Broersma, de security manager van het Rijksmuseum .Emile is ook lid geworden van de VBN en heeft ervoor gezorgd dat alle nieuwe leden die lid zijn geworden tijdens de beursactie gebruik kunnen maken van het exclusieve bezoek bij het Rijksmuseum. Ik wil Emile hiervoor nogmaals hartelijk bedanken.

Woensdagochtend was ik aanwezig bij de algemene ledenvergadering van ASIS Benelux. Helaas was het voor mij niet mogelijk om het programma na de ALV bij te wonen in verband met de activiteiten op de VBN stand.

In de middag had de VBN Vakgroep Educatie een overleg op de beurs. De vakgroepleden Ralph van Os (voorzitter), Geert van de Laar, Bert Duijndam en ondergetekende hebben een aantal eerste doelen vastgesteld, welke op projectvormbasis verder worden vormgegeven. De twee projectgroepen zijn: Inventarisatie vakopleidingen o.l.v. Bert Duijndam en Leden/studentenwerving o.l.v. ondergetekende. De vakgroep zal op regelmatige wijze de VBN leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Donderdag 6 juni was alweer de laatste dag van de SSA en heeft de Nationale Denktank Integrale Beveiliging een discussie sessie georganiseerd. Professor Jan van Dijk (Hoogleraar Victomologie) van de Universiteit Tilburg was bereid gevonden om met de leden van de Denktank en het publiek te discussiëren. Aan bod kwamen onder andere zijn uitspraken dat de overheid het op veel punten laat zitten en dat hij het dan niet raar vindt als bedrijven uitwijken naar particuliere alternatieven en weinig tot geen vertrouwen meer hebben in de overheid. Ook is gesproken over het gebrek aan innovatie binnen de sector van de particuliere beveiliging. De professor heeft een duidelijke mening op basis van zijn onderzoeken. Ik verwacht dat we hem zeker nog een keer zullen uitnodigen in een breder verband.

Donderdagmiddag heb ik nog een gesprek gehad met de beursmanager van SecuVak te Venray, die wordt gehouden van 19 tot en met 21 november. Hij heeft mij gevraagd om voor deze beurs een mini seminar te organiseren, waar ik in mijn volgende weblog mogelijk meer over zal schrijven.

Maandagmiddag 10 juni hebben wij bij ING enkele sollicitatiegesprekken gehad voor een stageplaats voor een stagiaire van de Saxion Security Management opleiding. Inmiddels hebben we onze keuze gemaakt en zal Patrick Knol vanaf 1 september bij ING als stagiaire gaan starten. Ik wens hem natuurlijk veel succes en zal hem ook zeker kennis laten maken met de VBN.

Op 11 juni kwam de Denktank weer bij elkaar. Naast de SSA deelname terugkoppeling is gesproken over de voortgang bij het NCTV en de mogelijkheid om als Denktank samen te werken. Op 10 oktober organiseert Promundo wederom het SRM evenement, dit keer in Den Haag. Leden van de Denktank zullen dan ook zeker aanwezig zijn. Het thema van de dag is de Nuclear Security Summit 2014. Verder zullen Berndt Rif en Giliam de Valk een interview geven aan Argos Radio om het begrip profiling nader uit te leggen. Alles bij elkaar weer mooie kansen om de Denktank te promoten en op de kaart te zetten. Na de formele bespreking geeft Giliam een tweetal presentaties over Red Teaming vanuit de optiek van de Universiteit van Amsterdam, bijzonder interessant. De sessie werd afgesloten in het Proseco café.

Woensdag 19 juni heb ik samen met Willem van Egmond (secretaris van de Denktank) een vervolg afspraak gehad bij het NCTV met Wilma van Dijk (directeur Bewaking, Beveiliging Burgerluchtvaart) en Frank van der Linden (Senior coördinerend adviseur DB3). Wilma was zeer te spreken over de ontwikkelingen van de Denktank. Verder gaf ze aan dat de Denktank een duidelijke klankbord functie heeft en dat het NCTV hiermee gebaat zou zijn. De ervaring uit het veld die binnen de Denktank aanwezig is, heeft volgens Wilma voor het NCTV veel toegevoegde waarde. Naar aanleiding van het gesprek zijn de volgende afspraken vastgesteld:

•         NCTV gaat met de Denktank een ‘table top meeting’ organiseren. Het doel van deze sessie is: vertrouwen in elkaar krijgen  en mogelijkheden verder bezien tussen de samenwerking van het NCTV en de Denktank;

•         Na de sessie zullen mogelijke ontwikkelingen/samenwerking nader worden uitgewerkt.

Vrijdag 28 juni hadden de regiovoorzitters het kwartaaloverleg met Rob Huijgens. Diverse onderwerpen zijn besproken, met name: terugblik SSA, het programma en bijeenkomsten 2013 en 2014, VBN bestuurszaken en het ledenbestand. Op 1 oktober hebben de regio- en vakgroepvoorzitters de jaarlijkse vergadering met het voltallig bestuur.

Ik wens jullie allen een fijne en veilige vakantie.