Overstijgend security-overleg

Harm van Dijk30 mei 2013

In de afgelopen maanden na mijn laatste weblog heb ik samen met de twee andere regiovoorzitters veel voorbereidingen getroffen voor de aankomende SSA vakbeurs voor beveiliging en (brand)veiligheid, welke wordt gehouden van 4 – 6 juni 2013 in de Europahal van Amsterdam RAI. Ik kom hier nog op terug verderop in deze weblog. Verder realiseer ik me dat het alweer een jaar geleden is, dat ik op het podium stond in de RAI om mijn prijs in ontvangst te nemen. Hieruit blijkt maar weer dat de tijd snel gaat.

Op woensdag 27 maart stond de tweede bijeenkomst van het Sector Overstijgend Security Overleg op het programma. Zoals in mijn vorige weblog aangegeven heeft de initiatiefnemer Arjen Appelman van AES Security Management vijf sectoren benaderd om ‘bij elkaar in de keuken te kijken’. Deze woensdag was het bezoek bij de Nuclear Research and consultancy Group te Petten. Na de presentatie hebben we een rondleiding gekregen.  Tijdens deze rondleiding werd uitleg gegeven over de geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen. Interessant om deze sector vanuit de verschillende onderdelen te bezien.  Op 29 mei gaan we op bezoek bij het Leids Universitair Medisch Centrum.  Ik ben benieuwd naar het perspectief van de zorgsector.

Op donderdag 4 april wilde ik natuurlijk graag te gast zijn bij de eerste regiobijeenkomst van Vincent Vreeken in zijn rol als nieuwe regiovoorzitter van de regio Amsterdam-Den Haag. De bijeenkomst met als thema Beveiliging cultureel erfgoed, werd gehouden in het Zuiderzeemuseum Peperhuis te Wierdijk. Vincent had een zeer interessant programma samengesteld. Het is mij toch weer duidelijk geworden hoe mooi Nederland is en dat ik nog weinig van dit mooie land heb gezien. Ik zal hier zeker in de zomerperiode nog een keer terug gaan, als we die tenminste nog krijgen.

Zoals in mijn inleiding aangegeven heb ik met de twee andere regiovoorzitters de ideeën voor de aanwezigheid van de VBN op de SSA beurs verder uitgewerkt en vond op vrijdag 5 april het tweede overleg plaats.

In de afgelopen maanden hebben wij met z’n drieën veel contact gehad met elkaar en de organisatie van de RAI. Ik ben trots op wat wij gezamenlijk en met een zeer beperkt budget voor elkaar hebben gekregen. Bij deze wil ik Vincent Vreeken en Harold de Kruijs bedanken voor hun bijdrage en de bijdrage geleverd vanuit het managementblad Beveiliging en Mactwin. Verder wil ik ook Suzanne van de Craats (Mactwin) en Nynke Lipsius (RAI) bedanken voor de ondersteuning en het meedenken ten aanzien van de mogelijkheden voor de VBN.

De VBN zal samen met het managementblad Beveiliging aanwezig zijn op het Beveiligingsplein. Dit plein wordt voorzien van de VBN banners en aangevuld met reclame-uitingen hangend boven het Beveiligingsplein en op diverse borden op het plein. Op de beursstand zullen nieuwe VBN flyers worden uitgedeeld aan geïnteresseerde leden, ontworpen door Paul Kroes van Mactwin. Op de stand zullen minimaal twee VBN leden aanwezig zijn, hiervoor wil ik alvast de VBN leden bedanken die ons ondersteunen als stand bemanning.

Bijna ieder uur zal een kennissessie worden gegeven op het grote podium van het Beveiligingsplein.

Tijdens deze korte sessies (10-15 minuten) vertellen VBN-leden iets over zichzelf, over hun specifieke kennis, over de organisatie waar zij werken en/of over het vakgebied van de beveiligingsmanager. Met als doel om te laten zien waar de VBN voor staat en welke hoogwaardige kennis binnen het netwerk aanwezig is.

Voor nieuwe leden hebben we een beursaanbieding. Verder heeft ons nieuwe lid Maarten van Poppel (Politie) een boek geschreven: Handboek Overvalpreventie. Maarten heeft aangegeven dit boek beschikbaar te stellen voor ieder nieuw lid tijdens de beurs, waarvoor ik Maarten natuurlijk hartelijk wil bedanken.

Onze doelstelling is om 50 nieuwe leden voor de VBN te werven!

Op 9 april kwam de Denktank weer bij elkaar, waarbij Giliam de Valk als nieuw lid voor de eerste keer aanwezig was. De Denktank heeft besloten om een stichting te worden. Inmiddels is bijna alles afgerond en is de stichting bijna een feit. Verder is gesproken over de geplande afspraken met TNO en het NCTV. Tevens is besloten dat de Denktank ook haar bijdrage zal leveren tijdens de SSA. Erik de Vries heeft  een stevige spreker voor een discussie op de SSA RAI gevonden. Hij heeft professor Jan van Dijk (Hoogleraar Victomologie) van de Universiteit Tilburg bereid gevonden om met leden van de Denktank en het publiek te discussiëren over stellingen ten aanzien van het regeerakkoord. De sessie staat gepland op donderdag 6 juni om 11.00 uur bij de stand Themawereld Overheid. Ik hoop velen van jullie daar te zien.

Donderdag 18 april stond in het teken van mijn eigen regiobijeenkomst Rotterdam-Zuid  waar wij te gast waren bij ASB Security te Eindhoven. De gastheer Bart Postelmans had alles prima georganiseerd. De presentaties over de nieuwe NPR 8136 “Eerste Nederlandse Praktijk Richtlijn voor alarmcommunicatie over IP” en “Alarmcommunicatie conform NPR in de praktijk” zijn voor iedereen interessant om kennis van te nemen. Verder heb ik met veel belangstelling geluisterd naar de presentatie over de organisatie van de Floriade, gepresenteerd door onze voormalig regiovoorzitter Roger Knorr. Ik was onder de indruk wat hij voor dit project heeft georganiseerd en betekend. Tenslotte  was ik trots om ons nieuwe lid Maarten van Poppel te mogen aankondigen. Hij is de eerste politieman die lid is geworden van de  VBN. Maarten heeft ons laten zien wat Live View (http://www.politie.nl/onderwerpen/live-view.html) al heeft opgeleverd. Ik verwacht dat Live View de komende jaren nog veel meer resultaten zal gaan leveren. Alle presentaties zijn beschikbaar via de VBN site.

In relatie tot Live View is het goed om te melden dat een presentatie van het Onderzoek Live View tijdens de officiële opening van de beurs wordt gegeven. ‘Veilig(er) met Publiek Private Samenwerking!?’ is het centrale thema van de beurs. Ketenaanpak blijkt een belangrijk middel te zijn om de pakkans van criminelen te vergroten. Live View is hierbij een van de belangrijke ontwikkelingen. Tijdens de officiële opening worden de resultaten van het Live View onderzoek gepresenteerd. Dit onderzoek is in opdracht van de Nationale Politie uitgevoerd door de DSP groep. Onderzoeker Sander Flight zal de belangrijkste resultaten bekendmaken en het onderzoek overhandigen aan de Nationale Politie.

Het boek Live View Achter de Schermen en de folder worden na de beurs geplaatst op de VBN site, zodat alle VBN leden dit kunnen downloaden.

Op vrijdag19 april heb ik een VBN presentatie gegeven aan de tweedejaars studenten van Saxion Security Management te Apeldoorn. Zoals ik in mijn vorige weblog heb geschreven ben ik jullie dankbaar voor de wijziging van het studentenlidmaatschap. Inmiddels heb ik zeven aanmeldingen ontvangen, van de 20 tweedejaars studenten.

In de week van 22 april heb ik als jurylid mijn beoordeling moeten geven ten aanzien van de inzendingen voor de SSA Awards 2013, de tweejaarlijkse landelijke vakprijs voor producten, diensten en oplossingen op het gebied van beveiliging en (brand)veiligheid. Ik ben  enthousiast over de inzendingen. Op donderdag 2 mei hadden we tijdens het juryberaad goede en interessante discussies. De prijsuitreiking is op dinsdag 4 juni, tijdens de SSA. Ik ben benieuwd naar de uiteindelijke publiekskeuzes.

Op dinsdag 14 mei heeft de Denktank met zeven van de negen leden een bezoek gebracht aan TNO. Via Gijs Spiele (bekend VBN lid) hadden wij de mogelijkheid gekregen om een presentatie te geven aan Ida Haisma (Directeur Innovatie, Safety & Security TNO). Op haar beurt heeft Ida een interessante presentatie gegeven over TNO. Waarna we een discussie/brainstorm sessie hebben gehad, hoe en op welke wijze TNO de Nationale Denktank Integrale Beveiliging van dienst zou kunnen zijn bij het realiseren van haar doelstelling.

Woensdag 22 mei heb ik samen met Willem van Egmond (secretaris van de Denktank) een vervolg afspraak gehad bij het NCTV als voorbereiding op een afspraak met Wilma van Dijk (directeur Bewaking, Beveiliging Burgerluchtvaart ). Tijdens het gesprek waren namens het NCTV aanwezig: Frank van de Linden (Senior coördinerend adviseur DB3), Hans Sleebos (Sr adviseur Beveiliging Burgerluchtvaart) en Paul Waagmeester (Junior adviseur Bewaken en beveiligen). De doelstelling van het gesprek was een update over de Denktank en het maken van concrete stappen om elkaar 'beter te leren kennen'. Het gesprek was zeer constructief. Er zijn enkele vervolgafspraken vastgelegd, waar ik in mijn volgende weblog mogelijk meer over zal schrijven.

Tevens zal ik in mijn volgende weblog iets schrijven over de regiobijeenkomst van de regio Noord-Oost van 30 mei bij Testcentrum Aalbers-Wico, waar gesproken zal worden over het onderwerp: Bestand tegen breken, wapens en explosieven.

Tot slot hoop ik vele van jullie te mogen ontmoeten bij de VBN stand tijdens de SSA van 4 t/m 6 juni in de RAI te Amsterdam, de koffie staat klaar!