Studenten

Harm van Dijk22 maart 2013

We hebben de verschillende Nieuwjaarsborrels alweer enkele maanden achter de rug. Toch heb ik bij het schrijven van deze weblog nog steeds het gevoel dat het winter is. Het jaarprogramma van de VBN ziet er goed uit met verschillende (regio)bijeenkomsten en de SSA-beurs in het vooruitzicht. Allereerst bedankt voor jullie instemming met het voortel om het bedrag voor studentleden te verlagen naar EUR 49,50. Ik zal mijn best gaan doen om studenten aan te laten sluiten bij onze vereniging. Deze aanpassing zal daar ongetwijfeld bij helpen.

Op vrijdag 18 januari heb ik een kort bezoek gebracht aan de vakbeurs Facilitair. Het was duidelijk zichtbaar dat hospitality en security ten aanzien van receptiediensten dicht bij elkaar liggen. Verder zag ik een toename in softwareapplicaties voor onderhoud en inspecties van gebouwen. Ik verwacht dat binnen het securityveld hier ook zeker een ontwikkeling in zal komen. Binnen ING heb ik zelf ook een pilot opgestart om het mogelijk te maken om inspecties met behulp van een softwareapplicatie uit te voeren.

De gezamenlijke VBN/ASIS Nieuwjaars borrel met als toplocatie De Kuip in Rotterdam was op 22 januari het eerste evenement van beide verenigingen. Zo’n stadion blijft altijd indrukwekkend. Daarnaast heb ik enorm genoten van het enthousiasme van de rondleiders. Ik vond het een zeer geslaagde sessie met een goede opkomst en perfecte sfeer.

In dezelfde week heb ik ook een presentatie gegeven op de stagemarkt van de Saxion Hogeschool opleiding Security Management. Een van de eerste voltijd security opleidingen in Nederland, waarbij de studenten van het tweede leerjaar in september stage moeten gaan lopen. ING zal in ieder geval een stageplek verzorgen. Ik denk dat het goed is dat wij vanuit de vereniging ervoor zorgen dat deze studenten een stageplek kunnen krijgen en vervolgens ook bij een bedrijf kunnen afstuderen. Hierbij aan jullie de oproep om zelf ook na te denken over een mogelijke stageplek. Indien jullie ook interesse hebben in een stagiaire, wil ik jullie verwijzen naar Christine Vording (c.e.vording@saxion.nl, www.saxion.nl). Ik vind dit een prima opleiding en denk dat deze opleiding goed aansluit bij onze werkzaamheden.

Arjen Appelman van AES Security Management heeft mij uitgenodigd om deel te nemen aan een Sector Overstijgend Security Overleg. Naast de bankensector heeft hij nog vier andere sectoren bereid gevonden om ‘bij elkaar in de keuken te kijken’. Het doel van dit overleg is kennis uitwisselen over andere sectoren, risicomanagement, beveiligingsmaatregelen, wettelijke kaders en normeringen en elkaars ‘best practices’. De overige sectoren binnen dit overleg zijn Luchtvaart, Zorg, Energie en Penitentiaire Inrichting. Het is de bedoeling dat we dit jaar in totaal 5x bij elkaar komen. De eerste sessie heeft op woensdag 30 januari plaatsgevonden. ING was bij deze sessie de gastgever. Ik kijk alweer uit naar onze eerstvolgende bijeenkomst, waar wij te gast zullen zijn bij de Nuclear Research and consultancy Group te Petten.

Op 5 februari kwam de Nationale Denktank Integrale Beveiliging voor de eerste keer in 2013 bij elkaar. De Denktank is voor wat betreft de samenstelling van de leden nu compleet. De bijeenkomst vond plaats op het kantoor van Proseco te Katwijk. Tijdens dit overleg heeft het nieuwe lid Fred van Noord zich aan de leden voorgesteld en is met name gesproken over communicatie en marketing. Er zijn inmiddels een aantal (informele) uitnodigingen ontvangen van verschillende organisaties die met de leden van de Denktank willen spreken. Afgesproken is de komende periode eerst aandacht te gaan besteden aan de positionering van de Denktank en het vergroten van de zichtbaarheid. Alles met de juiste zorgvuldigheid en balans.

Het eerste bedrijfsbezoek van de regio Rotterdam-Zuid heeft plaatsgevonden op donderdag 21 februari, waar zo’n 30 VBN-ers te gast waren bij het brievensorteercentrum van PostNL in  
’S-Hertogenbosch. In verband met het proces startte het programma om 17.00 uur met heerlijke Bossche bollen van de echte Bossche bollen bakker De Groot. Toni Smits (de gastheer/leverancier) van Facility Service Nederland vertelde over het cameratoezicht en andere beveiligingsmaatregelen in het enorme complex, waar honderden medewerkers gesteund door geavanceerde en reusachtige machines ervoor zorgen dat de meest uiteenlopende poststukken in de juiste transportwagen terecht komen. Manager Security Inge van den Bulk van PostNL ging vervolgens in op de complexiteit van de beveiliging. Daarna werd een door Toni Smits gesponsord Indisch buffet opgediend, gevolgd door een korte, door Arie de Zeeuw georganiseerde quiz, waarbij bleek dat de feiten en cijfers van PostNL bij maar weinig buitenstaanders bekend zijn. Tot slot volgde een rondleiding over een soort balustrade, vanwaar het indrukwekkende logistieke proces goed gevolgd kon worden. Al met al weer een erg interessante bijeenkomst.

Samen met ons VBN lid Wim van den Hoogen heb ik voor enkele ING medewerkers een bouwkundige workshop georganiseerd. Wim van den Hoogen staat in Nederland bekent als een persoon met een geheel eigen mening over hoe de normeringen door de verschillende instanties en leveranciers worden vastgesteld. Op deze dag hebben wij ook ervaren in hoeverre deze normeringen kloppen met de daadwerkelijke praktijk. Naast de theorie hebben enkele deelnemers zelf ook praktijktesten uitgevoerd. Wim heeft aangegeven om deze dag eventueel ook een keer te organiseren voor de VBN, dat hoeft hij tegen mij maar één keer te zeggen. Ik kom hier zeker nog op terug.

Op dezelfde dag heb ik een uitnodiging ontvangen van Nynke Lipsius (Amsterdam RAI) om zitting te nemen in de jury voor de SSA Awards 2013, de tweejaarlijkse landelijke vakprijs voor producten, diensten en oplossingen op het gebied van beveiliging en (brand)veiligheid. De SSA Awards worden op 4 juni a.s. uitgereikt op de openingsdag van SSA 2013 in de RAI Amsterdam. De Awards hebben als doel om nieuwe ontwikkelingen en belangrijke innovaties uit de sector landelijk onder de aandacht te brengen bij zowel de vakpers als een breder publiek. Ik ben zeer benieuwd naar de inzendingen.

Op maandag 4 maart heb ik met enkele leden van de werkgroep Educatie gesproken over de studenten (deeltijd en voltijd) en in hoeverre de VBN meer aansluiting kan krijgen met het onderwijs. De ideeën moeten nog verder worden uitgewerkt, maar ik denk dat de eerste aanzet goed is. Ik hoop jullie in mijn volgende weblog iets meer hierover te kunnen melden. Zoals ik in mijn inleiding heb aangegeven ben ik zeer tevreden over het verlagen van het studentenlidmaatschap. Binnenkort wil ik de voltijdstudenten gaan benaderen met dit voorstel. Ik ben benieuwd naar de reacties en hoop natuurlijk op een aantal nieuwe jonge VBN leden.

Met de drie VBN regiovoorzitters (Harold de Kruijs, Vincent Vreeken en ikzelf) hadden we op vrijdag 8 maart een eerste gesprek met onze nieuwe voorzitter Pieter Christiaan van Oranje Nassau. Vooraf aan de bijeenkomst hebben we nog gesproken met Rob Huijgens, die namens het bestuur verantwoordelijk is voor de regio’s en vakgroepen, daarna volgde het gesprek met de voorzitter. We werden ontvangen op het kantoor in Den Haag om de hoek bij het paleis van de Koningin en schuin tegenover het Binnenhof. Het was een zeer open en aangenaam gesprek, waarbij we gesproken hebben over regiobijeenkomsten, VBN leden, andere sectoren en andere plannen/acties om de VBN verder te ontwikkelen. Ik hoop hier als Security manager van het Jaar een belangrijke bijdrage aan te kunnen geven.

’s-Middags heb ik een presentatie gegeven aan LOI studenten van de deeltijd HBO opleiding Security Management. Deze studenten hadden een tweede netwerkbijeenkomst, dit keer georganiseerd en gepland bij ING te Amsterdam. De in totaal ongeveer 70 studenten waren verdeeld uitgenodigd over twee vrijdagmiddag sessies op 8 en 15 maart. De opleiding Security Management bestaat globaal uit vier onderdelen, te weten: riskmanagement, fysieke beveiliging, informatiebeveiliging en IT-security. Het gaat bij deze opleiding dat er een integrale aanpak wordt bewerkstelligd tussen deze vier aandachtgebieden. Na de rondleiding op het hoofdkantoor Amsterdamse Poort hebben de deelnemers ook een bezoek gebracht aan het ING modelbankkantoor. Dit is een nagebouwd bankkantoor dat door ING gebruikt wordt als testlab. Vervolgens startte de vier presentaties: Corporate Security binnen ING, Beveiligingsbeleid ING hoofdkantoren Nederland, Toegepast beveiligingstechnieken en Resultaatgericht en zelfsturend werken van de beveiligingsdienst. Erik de Vries heeft ten slotte met enkele statements een goede paneldiscussie geleid en de studenten uitgedaagd om tevens te reageren op enkele stellingen. De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Op maandagochtend 11 maart zijn de regiovoorzitters nog even bij elkaar gekomen om enkele ideeën uit de bijeenkomst met de voorzitter meer vorm te geven. De concrete uitkomsten van de acties hoop ik in mijn volgende weblog te kunnen vermelden.

Naast de sessie met de regiovoorzitters heb ik in verband met mijn benoeming op woensdag 13 maart bij onze VBN voorzitter een afzonderlijke afspraak gehad in Den Haag. De onderwerpen die tijdens de regiovoorzitters bijeenkomst zijn besproken hebben we nog even kort doorgenomen, daarnaast is onder andere nog gesproken over het VBN erelidmaatschap, het onderwijs en de Denktank.

Zoals ik in mijn inleiding heb geschreven ziet het programma van de VBN er goed uit. Volgende maand staan er twee regiobijeenkomsten op het programma. De regio Amsterdam-Den Haag heeft op 4 april 2013 een regiobijeenkomst met als thema Beveiliging cultureel erfgoed, welke wordt gehouden in het Zuiderzeemuseum Peperhuis te Wierdijk. Dit is de eerste bijeenkomst onder leiding van de nieuwe regiovoorzitter Vincent Vreeken, bij deze wens ik hem natuurlijk veel succes. Op 18 april heeft de regio Rotterdam – Zuid de regiobijeenkomst met als thema Betrouwbare (alarm) communicatie, welke wordt gehouden bij ASB Security te Eindhoven. Meer informatie over beide bijeenkomsten is te vinden op de VBN website.

Ik hoop vele van jullie te mogen ontmoeten bij een van de geplande bijeenkomsten.