De eerste visie

Harm van Dijk15 juni 2012

Het is alweer iets meer dan één maand geleden dat ik benoemd ben tot Security manager van het jaar op 10 mei 2012. Het is een cliché maar duidelijk is wel dat de tijd dus niet stil staat en de zomervakantie alweer in zicht komt.
Op de dag van mijn verkiezing maar zeker ook nog enkele dagen erna heb ik veel sms berichten, e-mails en attenties mogen ontvangen, daar wil ik natuurlijk iedereen nogmaals heel erg voor bedanken. Leuk om te zien wat zo’n verkiezing teweeg brengt en hoeveel vakgenoten via verschillende media op de hoogte zijn gebracht van de uitslag.
In de afgelopen weken heb ik de interviews met het vakblad Beveiliging en het vakblad Security Management afgerond als een van de eerste PR-activiteiten. Met deze media aandacht is het natuurlijk goed mogelijk om de eerste visie te kunnen presenteren. Ik heb nog geen volledig overzicht van alle activiteiten die ik de komende twee jaren wil gaan ontwikkelen en/of voortzetten, dit zal ik zeker de komende tijd nader gaan uitwerken.
Op 10 mei ben ik na mijn verkiezing direct benaderd door Richard Franken (directeur Hoffmann bedrijfsrecherche). Op 6 juni vierde zij het 50-jarig jubileum Congres met een paneldiscussie als een van de onderwerpen. Richard vroeg me om als nieuwe Security manager van het jaar deel te nemen aan de paneldiscussie tezamen met KPN en Shell als mede panelleden. Natuurlijk kon ik dit aanbod niet afslaan als eerste optreden in mijn nieuwe rol en heb ik genoten van de discussie onder leiding van de dagvoorzitter Eduard Emde.
Op vrijdag 8 juni heb ik op uitnodiging een interessant seminar bijgewoond betreffende Predictive Profiling; heeft de praktijk de wetenschap ingehaald ? georganiseerd door Netherlands Intelligence
Studies Association (www.nisa-intelligence.nl). Tijdens dit seminar is duidelijk geworden dat binnen Nederland inmiddels diverse bedrijven en instellingen het onderwerp Predictve Profiling op de agenda hebben staan en dat binnen Nederland ook veel kennis en ervaring aanwezig is.
Natuurlijk heb ik tussen de interviews en congressen ook werkzaamheden uitgevoerd voor mijn werkgever ING ten aanzien van enkele nieuwe projecten.
Op 2 juli heb ik een afspraak gemaakt met de vorige Security manager van het jaar Berndt Rif, waarbij ik natuurlijk zijn afgelopen twee jaren zal evalueren en met hem vervolgafspraken zal maken ten aanzien van de Denktank.