Denktank

Berndt RIf22 november 2011

Een van de laatste verplichtingen die ik als security manager van het jaar op mijn schouders heb genomen is het realiseren van een ‘denktank’. In deze denktank nemen security managers zitting die vanuit dit platform gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de (rijks)overheid. Vrijdag 9 december zal de informele kickoff van de denktank plaatsvinden. De leden, die zitting nemen in het platform, zullen die dag gezamelijk de scope vaststellen. Naar ik hoop zal in december duidelijk worden welke functionaris bij de overheid de opdrachtgever wordt van de denktank. Aan deze functionaris zal de denktank dan haar adviezen gaan uitbrengen.

Als huidige security manager van het jaar zal ik vanaf 1 januari 2012 het voorzitterschap van de denktank op mij nemen. Inmiddels is ook duidelijk dat Willem van Egmond, de eerste security manager van het jaar, zal toetreden tot de denktank. De namen van de overige leden laat ik u in het nieuwe jaar weten . Blijft het nog even spannend. Op 1 januari 2013 zal het voorzitterschap van denktank worden overgedragen, voor een periode van twee jaar, aan de collega die in het voorjaar van 2012 de security manager verkiezing heeft gewonnen. Dit betekent dat alle toekomstige security managers van het jaar, steeds voor een periode van 24 maanden, als voorzitter van de denktank de toebedeelde ambassadeursrol kunnen gaan invullen.

Het spreekt voor zich dat wij de nodige publiciteit geven aan de start van de denktank begin 2012. De denktank zal zich daarna, als stem van de Nederlandse security manager, regelmatig van zich laten horen. Zowel bij de (rijks)overheid als een serieuze gesprekspartner, alsook ik in de maatschappelijke arena als expertise groep. Het wordt tijd dat wij, als security managers in Nederland, laten zien een volwaardige gesprekspartner te zijn daar waar het gaat om sociaal maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Wij zijn immers ook de professionals die problemen die voortkomen uit criminaliteit voor onze werkgevers moeten oplossen. En wij weten allemaal ‘voorkomen is beter de genezen’.