Opstand tegen de gevestigde orde

Berndt RIf24 mei 2011

Het was de afgelopen maanden onrustig in Noord Afrika en het Midden-Oosten. Wat iedereen voor onmogelijk hield, de gewone man kwam in opstand tegen de gevestigde orde. De opstand van de mensen heeft niet meer in eerste instantie een religieuze achtergrond, maar de trigger van de onrust was de ervaren sociaal economische verschillen.  Door toegang tot het internet en de massamedia worden voor iedereen, waar ook ter wereld,  verschillen in grondrechten en middelen die mensen tot beschikking staan zichtbaar.  Mensen die zien dat zij achtergesteld zijn, komen op voor hun rechten. Wat betekent deze ontwikkeling nu voor ons als security professionals? Afgelopen week heb ik daar met een Duitse collega, specialist op het vlak van travel security, een goed gesprek over gehad.
Als de bovenstaande trend zich doorzet zal het in de wereld eerder onrustiger dan rustiger worden. Zo kan ik mij voorstellen dat ook bevolkingsgroepen in Azië in opstand komen tegen de ervaren relatieve deprivatie. Daarbij zullen belangen van internationale ondernemingen zeker doelwit worden van acties. Tegen deze achtergrond krijgen begrippen als outsourcing en off-shoring ineens een andere lading. Het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar Azië zou immers niet gebeuren als de arbeidskrachten daar niet zo goedkoop waren. En dat beginnen de mensen daar te ontdekken. De ‘goedkope arbeidskrachten’ gaan zich bekocht voelen. Vanuit die invalshoek kan outsourcing en off-shoring ineens een bedreiging voor de continuïteit van onze bedrijfsprocessen worden.
Er is een aantal wetenschappers die deze ontwikkeling, waarbij de gewone man niet langer accepteert een ‘asset’ te zijn dat naar believen ‘voor de laagste prijs’ kan worden ingezet, heeft zien aankomen. Volgens sommigen een uitvloeisel van globalisering. Voor ons als security professionals in ieder geval een moment om ons op onze eigen positie te beraden. Want als mensen van mening zijn dat hen rechten en middelen ten onrechte worden onthouden zullen deze zelfde mensen zich de rechten en middelen desnoods wederrechtelijk gaan toe-eigenen. De vraag is dan, hoe gaan wij daar als security professionals mee om ?  Het is immers aan ons om de belangen van de organisatie, waar ook ter wereld, te beschermen. Zijn wij daar klaar voor ? Volgens een aantal Duitse en Engelse collega’s die ik gesproken heb nog niet.