Fotoverslagen

Gemaakt op: 14 mei 2014

Resultaatgericht beveiligen bij NN

Wat 'resultaat gericht beveiligen' inhoudt, kwam aan de orde tijdens een bijeenkomst bij Nationale Nederlanden (tegenwoordig NN) in Den Haag. In het kort komt het er op neer dat niet meer zoveel camera's, zoveel bewakers en zoveel brandkasten worden besteld, maar dat leveranciers worden uitgenodigd om zo efficiënt mogelijk en naar eigen gespecialiseerd inzicht de veiligheidsvraag in te vullen.

Beveiligingsbedrijven denken nog te veel in 'uurtje factuurtje'. Ook bij Nationale Nederlanden was dat in het verleden het geval. De aanbieders werkten bovendien reactief in plaats van proactief en hadden veel aansturing nodig. Die aansturing kostte de eigen beveiligingsafdeling veel tijd, waardoor regulier werk bleef liggen. De opdrachtgever steekt echter ook de hand in eigen boezem. De ingehuurde beveiligingsorganisaties kregen onvoldoende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Enkele jaren geleden zette Nationale Nederlanden nieuw beleid in met als doel: Het optimaliseren van het beveiligingscontract om de aansturende inspanningen te verminderen en de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. Makkelijk ging dat niet. Veel beveiligers hadden moeite om verantwoording te nemen voor acties, wat te verklaren is uit het verleden waar strak werd gestuurd door de security officer. Maar ook de eigen organisatie had moeite met het 'los laten' van verantwoordelijkheden. Toch werd het plan doorgezet en met succes. De beveiligers nemen nu hun eigen verantwoordelijkheid en vinden het werk interessanter en leuker geworden. Hun werkgever ging zich verdiepen in het klantproces en ging handelen in de geest van de wet in plaats van naar de letter van de wet. Het aantal dienstverleners en beveiligers kon worden gereduceerd, terwijl de effectiviteit van de beveiliging toenam. De beveiligingsorganisatie is nu de strategische veiligheidspartner die Nationale Nederlanden ontzorgt op al haar fysieke locaties en (veiligheids) processen.