Fotoverslagen

Gemaakt op: 18 januari 2024

Verslag van de ALV van 2024

2024 belooft een goed jaar te worden voor de VBN. Dat bleek tijdens de goed bezochte algemene ledenvergadering, die op 16 januari gehouden werd in het prachtige auditorium van de Rabobank in Utrecht.

Voorzitter Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau opende de bijeenkomst met de mededelingen en het verslag van de ALV van 2022. Nadat dit was goedgekeurd, vertelde regiovoorzitter Johan van Gemert over de bijeenkomsten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden bij gasopslag Norg in Drenthe, meldkamerinrichter Inter in Duiven en dronespecialist Nimo in Eindhoven. Ook presenteerde hij de plannen voor dit jaar. De VBN is welkom bij onder andere Boon Edam op 7 februari, Nike in Hilversum, Nedap in Groenlo en museum Rembrandthuis in Amsterdam. Gewerkt wordt ook aan de eerder geplande bijeenkomst in de Koningin Máximakazerne op Schiphol.

Tijdens de ALV werd bekend gemaakt dat evenementen met ingang van dit jaar niet meer regionaal, maar vanuit het bestuur worden georganiseerd. Eerder gebeurde dat alleen met de ALV, het NDIB-congres en de Security Summit. De centrale organisatie zorgt voor een betere spreiding van locaties, onderwerpen en budget. Het bestuur zal hiervoor een evenementencommissie samenstellen.

Penningmeester Jorik Odems wist te vertellen dat de VBN financieel er gezond voor staat. Wel loopt, net als bij andere verenigingen, het ledenaantal al sinds 2019 terug, hetgeen voor het bestuur een reden is tot zorg. Hierdoor nemen de beschikbare budgetten, voor activiteiten, in de toekomst ook af. In 2024 wordt een klein verlies verwacht, maar dat is gebudgetteerd om de winst die de VBN het jaar ervoor maakt weer te compenseren.

De penningmeester spreekt in deze ALV de verwachting uit dat in 2025 de contributie, voor het eerst in jaren, zal moeten worden verhoogd. Een van de leden stelde voor dat dit jaar al te doen, maar tegenstemmers vinden dat er wel concreet iets tegenover de contributieverhoging moet staan. Het bekender maken van de merkidentiteit van de VBN was een van de suggesties. Het bestuur gaat hiervoor in het komend jaar een plan ontwikkelen zodat er voor een eventuele tariefsverhoging ook een onderbouwd plan ligt.

Wibout de Klijne maakte bekend dat Koos Pulleman en hij de controlecommissie verlaten. Armand van Bercheycke en Han Kalkman blijven en krijgen versterking van André Minderman.

Bekend gemaakt werd dat van Ben Nagel en Jules van Rijsewijk de bestuurstermijn erop zit en dat zij na ruim twee termijnen niet herkiesbaar zijn. Hun plaatsen worden met algemene instemming van de ALV ingenomen door Johan van Gemert en Koos Pulleman.

Tot slot ging Daniël de Jong in op de toekomst van de VBN. Tijdens een heisessie is een zogenoemd business canvasmodel ingevuld. Er wordt gekeken wie relevante partners van de VBN kunnen zijn, wat de functie van de VBN is en hoe die versterkt kan worden, hoe beter ingespeeld kan worden op wat er in de maatschappij gebeurt, wat er op digitaal gebied valt te doen en of behalve leden ook teams lid kunnen worden.

Na de ALV  startte de nieuwjaarsbijeenkomst samen met de leden van ASIS Benelux. Na een welkom door Ben Nagel, namens Rabobank volgde een presentatie door Jos Weyers. De spreker is hacker. Niet alleen van computers, maar ook van fysieke sloten. Binnen de organisatie Toool houdt hij zich met andere liefhebbers bezig met het op ethische wijze ‘kraken’ van sloten. Zoals mensen soms slordig omspringen met inloggegevens, gebeurt dat ook met sleutels. Zo zijn op internet tal van foto’s van sleutels te vinden, die op grond van de foto nagemaakt kunnen worden. Dat geldt voor huissleutels, maar ook voor sleutels van vitale infrastructuur, zoals van alle technische installaties en stations van de metro van New York. Ook het ene sleuteltje dat de Duitse en Nederlandse politie gebruiken voor handboeien is voor criminelen geen enkel geheim. Zo gaf Weyers nog enkele voorbeelden van hoe eenvoudig hele steden zijn te ontregelen door op internet geplaatste fysieke sleutels na te maken en te misbruiken.

De voorzitters Dana Aussems van ASIS Benelux en Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau van VBN gingen nog even kort in op de voornemens voor 2024, waarna de deelnemers face-to-face kennis konden vergaren tijdens de aangeklede netwerkborrel.