Fotoverslagen

Gemaakt op: 17 januari 2023

Algemene Ledenvergadering

Feestelijke Algemene Ledenvergadering goed bezocht

In het monumentale industriële complex Noordkade in Veghel namen een kleine honderd leden deel aan de Algemene Ledenvergadering van 2023. Bijzonder was het aftreden van Rien van der Linden als bestuurslid, waarbij hij onder andere voor zijn inspanningen voor de VBN, beloond werd met een Koninklijke onderscheiding.

Door de mooie en interessante locaties en goede inhoudelijke programma’s, mag de ALV – afgezien van de coronaperiode – op een groeiende belangstelling rekenen. Ook op 17 januari was de opkomst weer bijzonder hoog.

De bijeenkomst begon met de ALV, waarbij de bestuursleden Ben Nagel (vicevoorzitter) en Jorik Odems (penningmeester) met algemene stemmen werden herkozen voor een volgende termijn van respectievelijk één jaar en drie jaar. Rien van der Linden kon na twee termijnen van drie jaar en een extra termijn van één jaar niet worden herkozen en trad daarom af. Hij is opgevolgd door Daniël de Jong. Wie ook aftrad was Vincent Vreeken. Hij was de afgelopen 12 jaar regiovoorzitter voor West-Nederland. De VBN heeft de vacature open staan voor een geschikte opvolger.

Johan van Gemert keek terug op de regiobijeenkomsten van 2022. Bij Remtech kon de productie worden bekeken van bouwkundige beveiliging tegen extreem geweld. In legerplaats ’t Harde werd gesproken over hybride oorlogsvoering en de risico’s daarvan voor de Nederlandse samenleving. In het Gelredome in Arnhem draaide het om evenementenbeveiliging. Bij Defenture zagen deelnemers mooie voorbeelden van innovatie in de defensie-industrie. Bij Robin Radars werd technologie tegen vijandige drones besproken en bij Bavak kon een demonstratie worden bijgewoond van een autonome drone die door elke centralist als vliegende camera kan worden ingezet. Voor 2023 staat een bezoek aan de gasopslag in Norg op de planning, evenals bezoeken aan de Koningin Máximakazerne bij Schiphol en het bedrijf Inter Forward Solutions. Johan nodigde de aanwezigen nadrukkelijk uit om ook eens een bijeenkomst te faciliteren of als gastspreker op te treden.

Jorik Odems presenteerde de cijfers over de afgelopen periode. Hieruit bleek dat het ledenaantal sinds 2019 een beetje afneemt, wat vooral toegeschreven wordt aan de coronacrisis. De penningmeester stelde voor om aanwas van het ledenaantal prioriteit te geven. De financiële situatie van de VBN is goed te noemen en de lagere contributie-inkomsten worden dit jaar gecompenseerd door lagere kosten. Hierdoor hoeven de contributies dit jaar nog niet omhoog. Wel kondigde de penningmeester alvast aan dat met ingang van 2024 de contributies wel licht zullen gaan stijgen. De cijfers zijn alleen openbaar voor leden van de VBN via deze link. De jaarcijfers en begroting voor 2023 werden unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden.

Armand van Bercheycke gaf als voormalig Securityprofessional van het Jaar een kort overzicht van de activiteiten van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging, waarvan hij voorzitter was. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd, zoals webinars over cyber, darkweb en brandveiligheid. Ook heeft in Apeldoorn een congres plaatsgevonden over onder andere securitymanagement, psychologie en ondermijning. Daarnaast worden doorlopende leerlijnen ontwikkeld, zodat studenten met mbo2 kunnen doorleren tot hbo+. Er wordt samenwerking gezocht met de IT-branche en Armand is in gesprek met zeven hogescholen om studenten te interesseren voor de VBN. Hij wil uitmuntende studenten belonen met een VBN-lidmaatschap.

De huidige Securityprofessional van het Jaar, Frank van der Linden, vertelde hoe hij met een ‘rugzak vol foute grappen’ de boer op gaat om de VBN onder de aandacht te brengen. Hij wees erop dat we als VBN in een niet zo plezierige wereld staan en ons af moeten vragen wat we daarmee moeten doen. Hij vroeg ook wat de leden verwachten. Zonder de leden wordt het moeilijk de ambassadeursrol te vervullen, die de Securityprofessional van het Jaar op zijn bordje heeft gekregen. Daarom riep hij de hulp van de leden in om na te denken over wat de VBN de komende tijd kan betekenen. Tot slot vertelde Ben Nagel dat er twee werkgroepen zijn die enkele richtlijnen in securitykaders.nl gaan actualiseren. Het resultaat wordt gepresenteerd tijdens de volgende Security Summit in 2024.

Na de ALV volgende een programma samen met de leden van ASIS Benelux. Koen van Zutphen vertelde hoe Noordkade van een fabriek in een multifunctioneel cultureel centrum was getransformeerd en de met de militaire Willemsorde geëerde luitenant-kolonel Gijs Tuinman hield een uitgebreid betoog over moderne defensiestrategie. De Afghanistanveteraan vertelde over samenwerking in de strijd tegen de Taliban, het belang van een goede informatiepositie en hoe de geleerde lessen in Oekraïne gebruikt kunnen worden. Tuinman wees er vooral op hoe belangrijk het is om van vijanden te leren. Ook bij bestrijding van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Met de huidige in silo’s georganiseerde veiligheidsdiensten, kan de overheid niet op tegen de in vlakke netwerkstructuren opererende criminele bendes. Bij een bestrijdingsstrategie dient het perspectief van de vijand het uitgangspunt te vormen.

Als mooie afsluiter van de dag werd Rien van der Linden door burgemeester Kees van Rooij van Veghel (Meierijstad) op het podium uitgenodigd om namens Koning Willem-Alexander benoemd te worden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De eer had hij onder andere te danken aan zijn vele onbezoldigde bestuurstaken voor diverse segmenten van de beveiligingssector, waaronder de VBN, voor wie hij zeven jaar bestuurslid is geweest. Een uitgebreider verhaal is te lezen op BeveiligingNieuws.nl.

Na samen met de leden van ASIS Benelux genoten te hebben van de geweldige sfeer en de prima catering keerden de laatste leden rond 8 uur huiswaarts.