Fotoverslagen

Gemaakt op: 10 maart 2022

Regiobijeenkomst Remtech

De eerste VBN-bijeenkomst van dit jaar mocht ondanks de voor velen verre locatie op een prima belangstelling rekenen. Bij Remtech werden we bijgepraat over bouwkundige beveiliging en de daarbij behorende normen.

Nu er geen nieuwe coronamaatregelen in het verschiet lijken te liggen, is de VBN weer volop bezig met het plannen van de populaire regiobijeenkomsten. Remtech was de eerste van dit jaar, maar binnenkort zijn we ook welkom bij Robin Radars, Gelredome, Defenture, Autron en de KMAR op Schiphol. En in juni vindt een gezamenlijk met ASIS georganiseerd congres over samenwerking plaats. Het is na twee jaar corona-ellende dus weer als vanouds bij de VBN.

Ruim dertig VBN-ers gingen donderdag 10 maart naar de firma Remtech in het Gelderse Zelhem. Daar was te zien hoe producten worden gemaakt om weerstand te bieden tegen de meest gewelddadige vormen van fysieke criminaliteit. Dergelijke producten kunnen goede diensten bewijzen in onder andere musea, zo bleek uit de eerste inleiding, verzorgd door museumexpert Dick Drent van Holland Integrity Group en International Security Expert Group. De voormalige politieman en beveiligingsexpert vertelde hoe een diefstal en een inbraak in het Vincent van Goghmuseum hadden kunnen plaatsvinden en hoe dat met de juiste maatregelen wellicht te voorkomen was geweest. Ook liet hij zien hoe dieven met gemak een Van Gogh van zo’n 15 miljoen euro uit het Singer Museum hadden kunnen stelen. Ook hier waren tekortkomingen in de bouwkundige beveiliging mede de oorzaak. Drent noemde een lange reeks van motieven van kunstdieven. Kunstwerken worden zelfs gestolen om bij een eventuele strafzaak met justitie te kunnen onderhandelen.

Bas van Asten van Remtech vertelde over de geschiedenis van zijn bedrijf en hield een betoog over normen voor bouwkundige beveiliging. Normen zijn volgens hem belangrijk, maar net zo belangrijk is het gebruik van gezond verstand bij het ontwerpen van beveiliging. Een inbraakwerend slot bestaat volgens hem niet. Het gaat om het geheel. En daar zit een zwakte in de norm. Die handelt over gevelopeningen, maar over de sterkte van wanden, terwijl ook die relevant is. Van Asten ging ook in op het spanningsveld tussen inbraak- en brandveiligheid en op de toenemende rol van elektronica. Zonder detectie, komt de inbreker uiteindelijk altijd binnen.

Jan-Willem Koot van ASSA ABLOY ging nog wat dieper in de normen. Hij vertelde dat output-specificaties steeds vaker het uitgangspunt worden bij het ontwerp van bouwwerken. Daarbij moet opgepast worden dat de bouwkundige beveiliging niet het kind van de rekening wordt. Speciale aandacht schonk hij aan branddeuren, die vaak een zwakke schakel vormen. Zo worden ze bij brandalarm automatisch ontgrendeld, wat onwenselijk is als het alarm moedwillig is veroorzaakt, door bijvoorbeeld een noodknop in te drukken. Vrijgave na een snelle verificatie van het alarm is dan een mogelijke oplossing, evenals zonering, zodat vluchtwegen alleen nabij de alarmlocatie worden vrijgegeven. Er wordt gewerkt aan een norm voor elektronisch gecontroleerde vluchtroutes, maar de brandweer is hier vooralsnog geen voorstander van. Bij falende techniek bestaat de mogelijkheid dat mensen bij brand het gebouw niet kunnen verlaten.

De bijeenkomst werd afgesloten met een uitgebreid Hollands buffet en vanzelfsprekend een dankwoord aan de gastheren van Remtech.