Fotoverslagen

Gemaakt op: 21 oktober 2021

Eerste regiobijeenkomst na corona

Op 21 oktober was de VBN (Regio Zuid-Rotterdam) te gast bij ARAS Security in Drunen. Het was voor het eerst sinds corona dat de leden elkaar weer fysiek konden ontmoeten. Het werd dan ook een bijzonder plezierige en interessante bijeenkomst.

Het was ook meteen de eerste bijeenkomst die georganiseerd werd door de nieuwe voorzitter van regio Zuid-Rotterdam: Johan van Gemert, die na het welkomstwoord en het verenigingsnieuws direct het woord gaf aan zijn voorganger: Harm van Dijk, die de afgelopen jaren tientallen regiobijeenkomsten heeft georganiseerd, waaronder de zeer druk bezochte excursies naar de luchtmacht op vliegbasis Eindhoven en de brouwerij van Bavaria. Tijdens een fraaie diapresentatie konden de leden herinneringen ophalen aan deze mooie tijd. Tot slot droeg Johan symbolisch de voorzittershamer over aan Harm en verblijdde hij hem met een boek, met daarin een biografie van Toto-drummer Jeff Porcaro, waar beiden een groot fan van zijn.

De eerste spreker, Rinske Geerlings, kon vanwege corona niet overkomen vanuit Australië, maar zal er wel bij zijn tijdens de VBN Security Summit op 18 november. Vooruitlopend hierop gaf zij via een interactieve videoverbinding een interessant betoog over de enorme kloof tussen fysieke beveiliging en cybersecurity, terwijl er toch ook zoveel overeenkomsten zijn in de mindset van beide disciplines. De beroepsgroepen kunnen niet zonder elkaar, maar het is voor beide een mysterie wat de ander precies doet. Geerlings probeert die kloof te verkleinen aan de hand van standaards, zoals ISO27001 en 31000, die duidelijk maken dat cybersecurity ook fysieke beveiligingsmaatregelen vereist. Een firewall kan een server tenslotte niet tegen diefstal beveiligen. Zelf merkte ze verschillende keren dat je vooral in een crisissituatie vaak heel makkelijk bij vitale servers kunt komen. Cyber en fysiek hebben elkaar hard nodig, benadrukte de beveiligingsexpert. Zeker nu we steeds meer met het Internet of Things te maken krijgen. Dat zorgt ervoor dat we nieuwe specialisten nodig gaan hebben die zich gaan richten op de raakvlakken tussen fysiek en cyber. Ook zal een cultuurverandering nodig zijn om beveiliger hoger op de agenda te krijgen. ‘Bedenk dat hoe beter de beveiliging is, hoe meer er mogelijk wordt!’

Ben Nagel was namens het hoofdbestuur aanwezig en vertelde over de activiteiten van de afgelopen tijd, die vrijwel alleen online mogelijk waren. Nu weer fysieke bijeenkomsten zijn toegestaan, wil de VBN niet meteen stoppen met online activiteiten. In de toekomst zullen naar verwachting meer hybride bijeenkomsten gaan plaatsvinden, zodat tijd en afstand voor minder leden een beletsel zullen vormen om deel te nemen aan evenementen. Ben kondigde verder het vertrek aan van Rien van der Linden als bestuurslid, nu diens laatste termijn er bijna op zit. Rosa Kascha is vervangen door Verity Newton als voorzitter van Jong VBN. En binnenkort verschijnt er een interview met voorzitter Pieter-Christiaan van Oranje, afgenomen door Charles Groenhuijsen en Armand van Bercheycke.

Jong VBN-ers Rick van der Most en Verity Newton gaven een korte presentatie over de invoering van predictive profiling bij een ministerie. Zij hebben onderzoek verricht naar tools die daarbij van dienst kunnen zijn. Dat leidde tot de keuze van een app, waarmee incidenten zijn te registeren en waarmee uit de registraties trends zijn af te leiden.

Als laatste gaf Julius Faber namens ARAS een presentatie over innovatieve beveiligingsconcepten. Het in 1989 gestarte en inmiddels 70 medewerkers tellende bedrijf met vestigingen in Nederland, België, Denemarken, Zweden en Turkije, ontwikkelde zich de afgelopen jaren van ‘dozenschuiver’ tot een kenniscentrum dat klanten helpt met het oplossen van zeer complexe beveiligingsvraagstukken. Installateurs kunnen hierdoor uitdagingen aangaan, die zonder de distributeur niet mogelijk waren geweest. De adviseurs van ARAS kunnen het hele project ondersteunen, van inschrijving tot en met preventief onderhoud. Julius gaf een voorbeeld. Dat betrof een project voor de Rijksoverheid, waarbij de eis was dat de beveiligingssystemen onder geen voorwaarde mochten uitvallen. Daarom ging de software binnen een virtuele omgeving op drie, op verschillende locaties geplaatste servers draaien. Zelfs als alle drie de servers het gelijktijdig zouden begeven, zouden deuren nog altijd niet door onbevoegden geopend kunnen worden en blijft ook alle andere apparatuur op de locaties betrouwbaar functioneren.

Traditioneel werd de bijeenkomst afgesloten met een uitgebreid dankwoord aan gastheer Julius Faber en gastvrouw Ilse Zinger, die de aanwezigen tot slot trakteerden op een gezellige netwerkborrel en een heerlijk buffet.