Fotoverslagen

Gemaakt op: 18 oktober 2018

Studiedag bij Kiwa NCP

Donderdag 18 oktober was de VBN te gast bij Kiwa NCP in Zaltbommel op uitnodiging van VBN-lid André Nederlof en de regio West. Kiwa houdt zich onder andere bezig met het testen, inspecteren en certificeren van beveiligingsproducten, -diensten, -bedrijven en -projecten. Doel is het creëren van vertrouwen, benadrukte de eerste spreker: Mischa van der Geld van Kiwa. Kiwa Fire Safety Security omvat vier business units voor inspectie en één voor opleidingen. Er worden monteurs opgeleid die blusflessen onderhouden, maar er vinden van hieruit ook inspecties plaats van schuimblusinstallaties op luchthavens. Ook particuliere alarmcentrales worden vanuit deze locatie geïnspecteerd en gecertificeerd. Dat gebeurt steeds vaker volgens de Europese norm EN50518. Een nieuwe activiteit is beoordeling van systemen voor extramurale zorg. Hiervoor is de WDTM ontwikkeld, die te beschouwen is als een ketenkeurmerk. Niet een afzonderlijk product wordt beoordeeld, maar het hele systeem dat nodig is om een bepaald doel te bereiken. Dat laatste gaat volgens Van der Geld ook in de wereld van security steeds belangrijker worden. Daarom wordt achter de schermen hard gewerkt aan het leggen van verbindingen tussen verschillende normen, zodat in de nabije toekomst complete processen zijn te certificeren.

Hoewel cyber steeds belangrijker wordt, blijft beveiliging tegen traditionele criminaliteit natuurlijk ook van belang. Koen van der Aa van Aalbers Wico gaf een uitgebreide uitleg over de verschillende weerstandsklassen bij inbraakbeveiliging. Hierbij gaat het om beveiliging tegen de aloude schroevendraaier en koevoet, maar ook om high security waarbij het aanvalswapen een bijl of zelfs een vuurwapen of een explosief kan zijn. Ook in deze sector wordt het meer en meer van belang om normen te verenigen. Een goed voorbeeld is de particuliere alarmcentrale die uit heel veel onderdelen bestaat die nu nog afzonderlijk worden gecertificeerd. In de EN50518 is vrijwel alles nu gecombineerd. De verwachting is dat iets dergelijks ook gaat gebeuren met de normen voor 'gewone' bedrijven en woningen.

Ook Peter Voshol van Kiwa benadrukte het belang van de ketengedachte. Dit vanuit elektronische signalering beschouwd, waarbij het er uiteindelijk om gaat dat de gebruiker verzekerd is van snelle opvolging van alarm. Dit betekent dus dat niet alleen het alarmsysteem en de particuliere alarmcentrale van belang zijn, maar ook de verbinding tussen die twee. Ging het aanvankelijk om bewegingsdetectie en magneetcontacten, tegenwoordig wordt de camera steeds belangrijker. Nieuw is alarmering bij ICT-incidenten, bijvoorbeeld als er aanvallen op de server worden uitgevoerd door een hacker. Verder wordt sociale alarmering een steeds belangrijker onderdeel, waarbij via het alarmsysteem in geval van nood een hulpverlener wordt gewaarschuwd. Verificatie is daarbij onmisbaar, aldus Peter Voshol, die het asociaal noemde dat alarmsystemen nog zonder verificatie worden verkocht.

Gastheer André Nederlof sneed een gevoelig onderwerp aan: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hij verbaaste zich erover dat slechts één van de aanwezige leden zijn hand op stak, toen hij vroeg bij wie de organisatie ISO 27001 (informatiebeveiliging) gecertificeerd was. Hij somde op welke eisen de AVG stelt aan informatiebeveiliging en dat de AVG eigenlijk koren op de molen van beveiligingsprofessionals is. Die hebben nu een goede reden om de beveiliging te verbeteren, al moet dat dan ook wel gebeuren. Het is minder technisch dan menigeen denkt, besloot André. Het gaat vooral om een beschrijving van processen, dus hoe een en ander geregeld is.

Als laatste sprak Henk van Vliet van Kiwa. Hij hield een betoog over voertuigbeveiliging en vertelde hoe modern gemak autodieven in de kaart speelt. Met vrij verkrijgbare apparatuur is het al mogelijk om elektronische sleutels te klonen en daarmee een auto te stelen. Voor wie het niet wilde geloven, gaf hij een demonstratie. Met een dikke Volvo lukte het niet, maar een BMW van een van de gasten kreeg hij moeiteloos open, waarna hij de motor kon starten. Ook een andere auto bood geen weerstand tegen deze modus operandus. Menig deelnemer zal de volgende nacht niet rustig hebben kunnen slapen, maar dat lag niet aan het voortreffelijke buffet in restaurant De Verdraagzaamheid, waar de bijeenkomst in de gebruikelijke gezellige sfeer werd afgesloten.