Fotoverslagen

Gemaakt op: 07 juni 2018

Bezoek aan de Koninklijke Marechaussee

Op 7 juni namen tegen de honderd VBN-leden deel aan een bijeenkomst waarbij de vereniging te gast was bij de Koninklijke Marechaussee. Als locatie diende het prachtige Marechaussee Museum in het minstens zo fraaie vestingstadje Buren.

Na de gebruikelijke mededelingen van de VBN gaf Marije van de Werff van de KMAR een uitgebreide inleiding over dit bijzondere krijgsmachtonderdeel, dat met 6500 medewerkers een groot aantal bijzondere politietaken uitvoert. Bekend zijn natuurlijk de grenstaken, zoals op Schiphol, maar de marechaussee heeft ook belangrijke werkzaamheden in het kader van de beveiliging van vitale overheidsonderdelen. Voorbeelden zijn de paleizen, het Catshuis, de Nederlandsche Bank en Nederlandse ambassades in het buitenland. Ook wordt de KMAR van tijd tot tijd ingezet voor politietaken die in het hogere geweldspectrum zitten, zoals bij terreurdreiging. Een toenemend probleem vormt het aanhoudende personeelstekort. Daarom worden de komende tijd meer en meer taken overgedragen aan burgers, zoals particuliere beveiligers. Voorts zal intensief geïnvesteerd worden in innovatie. “We willen af van de situatie dat wij ons continu voorbereiden op het vorige incident”, aldus Van de Werff.

Sicco Zoer, hoofd Bewaken & Beveiligen van de marechaussee, vertelde hoe steeds meer wordt overgegaan van een gebieds- naar een informatiegestuurde organisatie. Het Landelijk Tactisch Commando fungeert als communicatieknooppunt, dat ervoor zorgt dat informatie bij de juiste eenheden terecht komt. Zoer tipte enkele actuele aandachtspunten aan, zoals internationalisering van de criminaliteit, vervlechting van criminaliteit, terreur en migratie en het toenemende gebruik van camera’s en andere sensoren, die zeer veel informatie opleveren.

Gertjan van der Windt van de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart legde uit hoe de kwaliteit van particuliere beveiligers en andere veiligheidsspecialisten op luchthavens en bij luchtvaartmaatschappijen wordt gecontroleerd. De laatste tijd wordt het werkgebied steeds breder, omdat ook inspecties uitgevoerd moeten worden bij bedrijven die gecertificeerd zijn als Authorized Economic Operator. Deze bedrijven zorgen zelf voor goede beveiliging van hun proces, zodat vracht zonder 1-op-1-controle aan boord van vliegtuigen kan worden gebracht.

Hoe lastig het kan zijn om commandant te zijn op een buitenlandse missie, werd duidelijk tijdens het dilemmaspel. Een patrouille werd op pad gestuurd naar een dorp in Afghanistan, waar een VN-project uitgevoerd moest worden. Onderweg deden zich steeds situaties voor, waarbij een foute beslissing van de commandant zeer ernstige gevolgen kon hebben. Het bleek dat maar weinig van de aanwezige VBN-ers de missie tot een goed einde zouden hebben gebracht. Tijdens dit dilemmaspel was de groep in tweeën gesplitst, waarbij de andere helft het museum bezocht met een indrukwekkende collectie van alles wat met de marechaussee te maken heeft. De bijeenkomst werd afgesloten met een feestelijke barbecue in de tuin van het museum. De VBN dankt de KMAR voor de buitengewoon gastvrije ontvangst.