Fotoverslagen

Gemaakt op: 23 november 2017

Algemene Ledenvergadering 2017

Tijdens de drukbezochte ledenvergadering op 23 november werden we niet alleen geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen binnen onze vereniging, maar konden we ook uitgebreid kennismaken met Saxion Hogeschool in Apeldoorn, dé kweekvijver voor jonge beveiligingsprofessionals. Een perfecte gelegenheid dus om één van de nieuwe initiatieven binnen de VBN aan te kondigen: Jong VBN.

Met Jong VBN willen we de vereniging nog aantrekkelijker maken voor jong talent, dat op het moment in grote getalen de arbeidsmarkt betreedt. Niet alleen vanuit Saxion Hogescholen overigens. Over het hele land ontstaan opleidingen die studenten klaarstomen voor een hoogwaardige carrière in ons vakgebied.

Ander nieuws tijdens de ALV was dat de nieuwe naam van onze vereniging - Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland - nu officieel is. Dit nadat de nieuwe statuten notarieel zijn bekrachtigd.

Ook vond een wisseling in het bestuur plaats. Vice-voorzitter Rob Huijgens nam na twee periodes van drie jaar afscheid als bestuurslid. Omdat een oneven aantal bestuursleden nodig is, ontstond een vacature die opgevuld is door Jules van Rijsewijk. Later dit jaar wordt de nieuwe portefeuilleverdeling binnen het bestuur bekend gemaakt.

Rob Huijgens kreeg alle lof voor zijn werk voor de vereniging. Vooral vanwege zijn scherpe visies, zijn kennis en de wijze waarop hij de oude dossiers heeft opgeschoond. Ook van Jules van Rijsewijk mag veel worden verwacht, gezien diens buitengewone staat van dienst in ons vakgebied. Ook voor penningmeester Peter Meijer zat de termijn erop, maar hij blijft zijn werk voorlopig met algemene instemming nog twee jaar voortzetten.

Veel aandacht ging uiteraard naar de belangrijkste activiteit van de VBN in 2018: de Security Summit. Tijdens dit evenement op 8 maart worden nieuwe activiteiten binnen de VBN gelanceerd, die zullen leiden tot zinvolle en waarvolle instrumenten voor onder andere overheden, verzekeraars en andere stakeholders op beveiligingsgebied. Er is ruimte voor 250 deelnemers, die op deze wijze willen bijdragen aan een daadwerkelijk veiligere samenleving. Een speciaal woord van dank ging naar de 'motoren' achter de Security Summit: Hélène Minderman, Ilse Zinger, Johan van Gemert, Rien van der Linden, Ben Nagel, Bart Postelmans en Rutger Weijenberg.

Het gaat goed met de vereniging, stelde penningmeester Peter Meijer vast. We zitten nu op 353 leden, waarvan 14 procent studenten en 28 dames. Helaas zijn er in 2017 ook 44 opzeggingen geweest, maar daar staat een aanwas van 71 tegenover.

Harm van Dijk presenteerde namens de regiovoorzitters de activiteiten die in 2017 hebben plaatsgevonden en de activiteiten die voor de komende periode op de planning staan. De nieuwe leden zijn weer welkom voor een bezoek aan het Rijksmuseum, waarbij onder andere wordt gepresenteerd wat erbij komt kijken om zo'n publiekstrekker van de eerste orde veilig te houden.

Om Jong VBN te illustreren, presenteerden de studenten Lodewijk Leunk en Thijs Maters een onderzoek dat zij met medewerking van Deloitte hebben uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen van een cybercrisis. Zij gingen uitgebreid in op de verschillen tussen een crisis in fysieke veiligheid en een crisis in digitale veiligheid, waarbij er meer overeenkomsten dan verschillen bleken te bestaan.

Tot slot gaf Hélène Minderman een presentatie over haar werk als ambassadeur voor de VBN, wat hoort bij de titel VBN SecurityProfessional van het Jaar. Volgend jaar staat een evenement op de planning in samenwerking met TAPA, waarmee een verbinding kan worden gecreëerd tussen de VBN en de logistieke wereld.

Naast de ALV konden de aanwezige leden een presentatie bijwonen over de Koninklijke Marechaussee, verzorgd door VBN-lid en KMAR-kapitein Ronald Donia. Hij vertelde over de taken van de KMAR en over wat de specifieke uitdagingen zijn van dit legeronderdeel met politietaken binnen het hogere geweldsspectrum.

Ook vond een paneldiscussie plaats, waarbij stellingen werden gepresenteerd. De aanwezige leden mochten ook aangeven of zij het eens of oneens waren met de stellingen. Het ging bijvoorbeeld om de vraag of de fysieke securityprofessional een uitstervend vakgebied was. Het panel bestond uit drie 'oude rotten' in het vak en vijf studenten.

Verder kon een demonstratieruimte van de opleiding Security Management worden bezocht, waar de brandweer een demonstratie gaf van oefeningen in brandbestrijding met behulp van virtual reality.

De dag werd afgesloten met een heerlijk Hollands stamppottenbuffet en natuurlijk de traditionele bitterballen.