Fotoverslagen

Gemaakt op: 14 september 2017

De toekomst van beveiliging bij Automatic Signal

Internet of Things, Robotica en Drones stonden op het programma tijdens de bijeenkomst 'Beveiliging van de Toekomst' bij Automatic Signal in Rijsenhout. Een thema met grote interesse, getuige de ruim zestig deelnemers.

Na het welkomstwoord door gastheer Paul de Hont vertelde organisator Vincent Vreeken over de ontwikkelingen bij de VBN en de komende bijeenkomsten. Een van deze bijeenkomsten, de VBN Security Summit 2018, werd nader toegelicht door bestuurslid Rien van der Linden. Hierover later meer op deze website.

De eerste inleider was Max Remerie, die het ging hebben over de kansen en dreigingen van het Internet of Things. Hij is onder andere betrokken bij The Hague Security Delta, waar hij onderzoek verricht naar de mogelijkheid van een Nationaal Cybersecurity Testbed. Hier kan onder andere worden onderzocht in hoeverre vitale systemen kwetsbaar zijn voor cybercrime. Belangrijk, want de samenleving wordt meer en meer afhankelijk van internet. Nu leidt een storing nog vooral tot ongemak en ergernis, maar in de toekomst met zelfrijdende auto's en complexe medische apparaten, kunnen er mensenlevens van afhangen. Als voorbeeld noemde de spreker de recente aanvallen met gijzelsoftware op onder andere ziekenhuizen. Er stierven geen patiënten, maar wel waren de schade en overlast aanzienlijk. Een ander voorbeeld zijn de gerichte aanvallen met malware om bedrijven te saboteren. Niet zelden worden ook andere bedrijven daarvan het slachtoffer, zoals tijdens de verspreiding van Stuxnet om nucleaire installaties in Iran te saboteren. De kans bestaat dat energiebedrijven getroffen gaan worden en delen van Europa voor lange tijd zonder stroom komen te zitten.

Remerie ging ook in op risico's in de 'keten'. Toen het hackers niet lukte om de websites van Twitter en Netflix aan te vallen, richtten zij hun pijlen op het hostingbedrijf Dyn, waardoor beide bedrijven alsnog plat kwamen te liggen. Zo zou ook via een omweg op systemen met gevoelige persoonsgegevens ingebroken kunnen worden, wat vanaf 2018 tot zeer hoge boetes kan leiden. Volgens de spreker wordt nu jaarlijks voor 1 tot 1,5 miljard euro in cybersecurity geïnvesteerd, maar zou dat opgeschroefd moeten worden naar zo'n 8 miljard.

Tradionele beveiligingsmethodes met firewalls en wachtwoorden krijgen intussen steeds minder nut. Uiteindelijk lukt het criminelen toch wel om binnen te dringen en dan is het zaak dat zo snel mogelijk te ontdekken en de gevolgen te beperken, aldus Remerie. Van risk naar resilence is het motto voor de toekomst. Daarnaast blijft awareness van groot belang, maar heeft onderzoek aangetoond dat hier nauwelijks op vertrouwd kan worden. 80 procent van de experts ziet tegenwoordig niet meer het verschil tussen legitieme en fishingmail!

Toen was het tijd voor een bijzondere gast: SAM, ofwel Secure Autonomous Mobile. Jochem Verboom legde uit wat zoal mogelijk is met dit geavanceerde apparaat dat veel taken van beveiligingsmedewerkers kan overnemen. Hij vertelde hoe robots zich de laatste jaren hebben ontwikkeld van apparaten die steeds hetzelfde doen tot geavanceerde systemen die als een mens zelfstandig beslissingen kunnen nemen. SAM kan bijvoorbeeld automatisch surveillancerondes rijden door een groot magazijn. Als een persoon wordt gesignaleerd gaat de robot erop af en wordt de persoon gevraagd zich biometrisch te identificeren. De robot is met uiteenlopende sensoren en andere hulpmiddelen uit te breiden en zoekt zelf de oplader op als de batterijen leeg raken. Daarnaast heeft SAM diverse technieken aan boord, waarmee hij zichzelf beschermt. Er zijn inmiddels diverse serieuze toepassingen in binnen- en buitenland.

Een ander soort robots zijn drones. Deze bieden mogelijkheden voor de beveiliging, maar kunnen ook een dreiging vormen. Zo maakt terreurorganisatie IS er gebruik van om op een goedkope manier preciesbombardementen uit te voeren of om konvooien van de gealieerde troepen te volgen. Ook kan men drones gebruiken om straalmotoren van gevechtsvliegtuigen te vernielen. Om dergelijke dreigingen tegen te gaan worden steeds meer oplossingen ontwikkeld, vertelde Dick Bouwhuis van NewSecure. Ook komt er wetgeving, maar die is meer bedoeld om het gewone luchtvaartverkeer geen hinder te laten ondervinden van drones en om de privacy van burgers te beschermen. Terroristen en andere criminelen trekken zich hier volgens Bouwhuis natuurlijk niets van aan. Daarom zullen op gevoelige plekken afweersystemen moeten komen.

De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door het gebouw van Automatic Signal, waar ook diverse speciale beveiligingsproducten worden ontwikkeld en gefabriceerd.

Na afloop kon iedereen genieten van een voortreffelijk dinerbuffet, dat aangeboden werd door Automatic Signal, waarvoor dank.