Fotoverslagen

Gemaakt op: 14 december 2016

Symposium Nationale Denktank Integrale Beveiliging

Het delen van informatie is essentieel voor de veiligheidszorg. Maar het delen van informatie is pas mogelijk als er een goede basis van wederzijds vertrouwen is. Dat was in grote lijnen het motto van het symposium van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging, dat 14 december plaatsvond in het auditorium van De Nederlandsche Bank.

VBN-voorzitter prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau opende het door zo'n tweehonderd professionals bezochte evenement met een korte inleiding op de geplande onderwerpen, waarna secretaris-directeur Nicole Stolk van De Nederlandsche Bank in het bijzonder de studenten verwelkomde. Zij vertelde over de uitdaging die het beheer van 189 ton goud met zich meebrengt en dat het leren van elkaar een voorwaarde is om dreigingen het hoofd te kunnen blijven bieden.

Raymond de Jong, hoofd Beveiliging van het Rijksmuseum ging in op het toenemende geweld in de maatschappij, want de geweldplegers is aan te rekenen, maar wat in sommige gevallen toch ook door de slachtoffers zelf veroorzaakt wordt. Als voorbeeld noemde hij tramcontroleurs die met veel machtsvertoon de passagiers intimideren en iemand genadeloos te kijk zetten, als deze bijvoorbeeld per ongeluk een verkeerde chipkaart bij zich heeft, wat hem zelf eens is overkomen. In plaats van te reageren met nog meer geweld, pleitte De Jong ervoor om eens te onderzoeken waarom mensen agressief worden om van daaruit een aanpak te bedenken.

Giliam de Valk ging in op veiligheidsonderzoeken, waarbij het volgens hem elke keer de vraag is of je wil bewijzen dat iemand geschikt is voor een bepaalde functie of dat je wilt ontkrachten dat iemand een dreiging vormt. Het lijkt het zelfde, maar het verschil wordt volgens de wetenschapper steeds groter. Veiligheidsspecialisten gaan er dikwijls van uit dat mensen kwaad in de zin hebben. Maar wie dat werkelijk heeft, bereidt zich goed voor op het onderzoek en komt er glansrijk doorheen. Profileren op basis van uiterlijke kenmerken is volgens De Valk ook zinloos. Bovendien blijkt uit onderzoek dat 75 procent van de fraudeurs nog nooit iets verkeerd had gedaan op het moment van indiensttreding en dat zij bij aanhouding gemiddeld tien jaar in dienst zijn geweest bij de getroffen organisatie. De wetenschapper adviseerde om de menselijke maat weer op te pakken. Als je commitment weet te creëren kan je volgens hem van deserteurs de meest fanatieke frontsoldaten maken.

Berndt Rif vertelde over protective intelligence via vertrouwde netwerken. Het is allemaal wat moeilijker geworden voor inlichtingendiensten. Vroeger stond in de wet wat allemaal verboden was. Dus alles wat niet in de wet stond, was toegestaan. Dat leidde tot ongewenste situaties, zodat in 2002 de wet werd aangepast. Nu staat er in wat mag. Al het andere is verboden, tenzij.... Een vervelend bijverschijnsel is dat er een knip is gekomen in de netwerken die vroeger tussen de politie en particuliere beveiligers bestonden. Inmiddels kennen die partijen elkaar bijna niet meer, waardoor veel interessante informatie niet langer wordt uitgewisseld. Berndt riep op om de netwerken weer te herstellen en te beginnen met het creëren van wederzijds vertrouwen.

Cyber Security werd onder de aandacht gebracht door Rogier van Wanroij van het Nationaal Cyber Security Center. We zijn volledig afhankelijk geworden van cyber en van de beveiliging daarvan. Om dat te illustreerde noemde de spreker de case met Diginotar. Het had weinig gescheeld of de Rotterdamse haven had dagenlang plat gelegen omdat een klein bedrijfje de beveiliging niet op orde had. Van Wanroij wees op het gemak waarmee criminelen voor een paar dollar gebruik kunnen maken van middelen om de ict van organisaties aan te vallen. Cybercriminelen worden intussen steeds professioneler en investeren soms maanden in voorbereiding om een grote slag te kunnen slaan.

Marcel Spit introduceerde een norm die helpt bij het invullen van beveiligingsbeleid. Het helpt bij planmatig werken en voorkomt dat security professionals elke keer weer moeten uitleggen waarom ze dingen doen zoals ze ze doen.

Toen kwam de grote verrassing in de vorm van burgemeester Mieke Blankers-Kasberg van de gemeente Ouder Amstel en enkele familieleden en kennissen van Berndt Rif, die onverwacht kwamen binnenstappen. Normaal is er weinig wat de beveiligingsexpert van De Nederlandsche Bank kan ontgaan, maar hij heeft niet doorgehad dat verschillende mensen achter zijn rug om bezig waren geweest hem voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Met name voor zijn werk voor de vrijwillige politie werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tot slot werd nog een convenant getekend tussen de Denktank en Saxion Hogeschool en droeg Arjen Appelman het voorzitterschap van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging over aan Héléne Minderman, die 1 november verkozen is tot Securityprofessional van het Jaar, wat automatisch voorzitterschap van de NDIB inhoudt.