Fotoverslagen

Gemaakt op: 12 mei 2016

Chemelot en Sitech

Op 12 mei bezochten zo'n zestig leden van de VBN het chemiepark Chemelot, nabij Sittard. Hier zorgt het verzelfstandigde Sitech vanuit het samen met Bosch Security Projects gerealiseerde Alert & Care Center voor de veiligheid op het ruim 800 hectare grote terrein, waar tal van chemische fabrieken en onderzoekscentra zijn gevestigd. Ook kon een bezoek worden gebracht aan de eigen brandweerkazerne van Chemelot.

De dag begon met koffie en Limburgse vlaai bij het Van der Valk Hotel van Urmond. Daar werden de leden welkom geheten door regiovoorzitter Harm van Dijk en Johan van Gemert van Bosch Security Projects, die de organisatie van deze geslaagde dag op zich genomen hadden. Na één minuut stilte ter nagedachtenis aan de op 8 mei overleden Wil van de Ven en de nodige mededelingen, gaf Harm het woord aan de specialisten van Sitech, die uitlegden hoe de beveiliging op Chemelot georganiseerd is, hoe samengewerkt wordt met de overheid en de op het terrein gevestigde bedrijven en wat ondernomen wordt om de kosten zo aanvaardbaar mogelijk te maken. Dat laatste bereikt de beveiligingsorganisatie door zich tijdens normale omstandigheden dienstbaar te maken met advies, inspecties en diverse werkzaamheden voor de bedrijven die de kosten dragen.

Rob Smeets, manager van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI), vertelde wat bij publiek-private samenwerking komt kijken en wat de bedrijfsbrandweer en overheidsbrandweer voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van kennis en capaciteit. Ingmar Bijlsma, officier van Dienst Brandweer Chemelot bij Sitech Services, beschreef hoe de gaspakken werken en toonde een live demonstratie, die gefilmd werd met een speciale bodycam. Vervolgens kwam Math Dusak aan het woord, die hoofd is van de centrale meldkamer van Sitech Services. Hij beschreef de technische evolutie die de meldkamer had doorgemaakt en hoe tot het huidige, volledig geïntegreerde systeem is gekomen. Tegenwoordig wordt alles gedaan vanuit het platform Crisis Master, dat Sitech samen met Bosch Security Projects heeft ontwikkeld. Bij elk incident, wordt vrijwel automatisch de hele opvolgingsprocedure in werking gesteld. 

Natuurlijk mocht na de theorie ook de praktijk worden aanschouwd. Met een touringcar werd een rondrit over het terrein gemaakt, waarbij uitgebreid uitleg werd gegeven over de verschillende fabrieken die gepasseerd werden en over calamiteiten die in het verleden hadden plaatsgevonden. Ook werden het Alert & Care Center en de brandweerkazerne bezocht. Met een simulatie kon de effectiviteit van Crisis Master worden gedemonstreerd. Voor veel deelnemers was het een lange reis om in Urmond te komen, maar het was beslist de moeite waard.