UITGESTELD: Save the Date: Expertisecentrum Bewaken en Beveiligen (ECBB) van KMar

Locatie:  Regio Soesterberg
Datum:  28 mei
UITGESTELD: Save the Date: Expertisecentrum Bewaken en Beveiligen (ECBB) van KMar

Uitgesteld i.v.m. Corona: Save te Date: op 28 mei staat de VBN bijeenkomst bij Het Expertisecentrum Bewaken en Beveiligen (ECBB) gepland. Het programma is in de maak, Hoog Risico Beveiliging en predictive profiling, Robotica, tijdelijke hekwerken en voertuigwering. Binnenkort volgt het volledige programma.

Het Expertisecentrum Bewaken en Beveiligen (ECBB) van de Koninklijke Marechaussee biedt kennis en expertise, in het bijzonder aan de brigades van de Marechaussee die een taak hebben in bewaken en beveiligen. Het ECBB bestaat uit een beveiligingskamer en een afdeling Kwaliteit en Innovatie. Voor vraagstukken over bewaken en beveiligen is het expertisecentrum het centrale aanspreekpunt binnen de Koninklijke Marechaussee en een relevante speler voor ketenpartners en overige externe partijen. Het ECBB kan informatie over reële en potentiële dreigingen beoordelen, analyseert deze en geeft inzetadviezen aan operationele eenheden. Op deze manier is de expertise voor alle ketenpartners toegankelijk en wordt efficiënt samengewerkt aan een veiliger Nederland.