ALV en nieuwjaarsbijeenkomst

Locatie:  Fort Vechten in Bunnik
Datum:  16 januari