Congres Nationale Denktank Integrale Beveiliging

Locatie:  De Nederlandsche Bank, Amsterdam
Datum:  14 december
Congres Nationale Denktank Integrale Beveiliging

Op 14 december vindt in het auditorium van De Nederlandsche Bank in Amsterdam voor de eerste maal het tweejaarlijks seminar plaats van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging. Deze organisatie bestaat uit de laatste drie VBN Securityprofessionals van het Jaar en zes andere experts, die gezamenlijk kennis ontwikkelen ter beantwoording van relevante maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Door ontsluiting van kennis en informatie over beveiliging en (maatschappelijke) beveiligingsvraagstukken wil de denktank mede zorgdragen voor een effectieve en efficiënte publiek-private samenwerking. Het voorlopige programma is als volgt:

13.00 - 13.45      Ontvangst met koffie met lichte versnapering

Deel 1 - Opening

13.45 - 13.55      Welkomstwoord NDIB (Arjen Appelman)

13.55 - 14.05      Welkomstwoord VBN door Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau (onder voorbehoud) & een vertegenwoordiger van De Nederlandsche Bank

Deel 2 - Beschouwingen Denktank

14.05 - 14.30     Agressie & Geweld (Raymond de Jong, Rijksmuseum Amsterdam)
14.30 - 14.55     Medewerkers 2.0 & (Preemployment) Screening (Giliam de Valk, Universiteit van Amsterdam)
14.55 - 15.20     Protective Intelligence & Trusted Communities (Berndt Rif, De Nederlandsche Bank)

15.20 - 15.50     Pauze met koffie en frisdrank

Deel 3 - Trends en ontwikkelingen

15.50 - 16.15     Een spreker namens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
16.15 - 16.30     Security Management Norm (Marcel Spit)
16.30 - 16.45     Convenant Saxion en NDIB (Arjen Appelman)

Deel 4 - NDIB

16.45 - 17.00      Afscheid drie deelnemers (Berndt Rif - Jan van Twillert - Marten Dijkstra)
17.00 - 17.15      Overdracht stokje voorzitter en sluiting

Afsluiting

17.15 - 18.15      borrel

Vanwege het toegangsbeleid van De Nederlandsche Bank is het belangrijk om tijdig aanwezig te zijn en een officieel identiteitsbewijs mee te nemen, zoals een paspoort of rijbewijs. Parkeren kan alleen in de omgeving, waar parkeerplaatsen schaars en duur zijn. Het openbaar vervoer verdient daarom de voorkeur. Tram 4 van Amsterdam Centraal naar RAI Amsterdam stopt bij De Nederlandsche Bank voor de deur.