Regiobijeenkomst NAM Ondergrondse gasopslag NORG

Locatie:  Restaurant Norgerhout te Norg
Datum:  13 april
Regiobijeenkomst NAM Ondergrondse gasopslag NORG

Op donderdagmiddag 13 april 2023 zijn wij te gast bij de ondergrondse gasopslag USG Norg van de NAM.

Het thema is gaszekerheid

Voor ondergrondse gasopslag gebruikt de NAM bestaande gasvelden. De capaciteit van de ondergrondse gasopslag Norg omvat 9 putten met maximale opslagcapaciteit 6 miljard Nm3 aardgas.De gasopslag is afgelopen zomer meer gevuld dan ooit; gemiddeld zo'n 90 procent vol. Dat zorgt ervoor dat we ons deze winter geen zorgen hoeven te maken of er wel voldoende gas beschikbaar is. Het gas wordt opgeslagen in de poreuze zandsteenlaag in het veld, op een diepte van 2500 tot 4000 meter. Daarboven bevindt zich een afdichtende zoutlaag. In het poreuze gesteente van de lege gasvelden wordt in de zomerperiode aardgas met behulp van compressoren onder druk geïnjecteerd. Tijdens het op druk brengen, loopt de temperatuur van het aardgas flink op. Het gas moet daarom worden gekoeld. Een elektromotor drijft de hiervoor benodigde compressor aan. 

Programma 13 april 2023

De bijeenkomst wordt in restaurant Norgerhout gehouden omdat de productielocatie niet bedoeld is voor grote groepen. Vanuit dit restaurant gaan we naar de gasopslag voor een rondleiding en uitleg. De rondleiding duurt circa 1,5-2 uur.

13:00 uur inloop en ontvangst

13:30 uur start van het programma

  • Toelichting over gas in Nederland en NAM / Shell
  • Uitleg over gasopslag USG Norg en safety briefing
  • Verplaatsing naar de gasopslag voor de rondleiding
  • Presentatie door Shell Safety en Security

18:00 uur borrel en diner

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk via de VBN website en via de VBN App. 

In totaal kunnen 40 leden deelnemen aan deze bijeenkomst. Leden die beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, overal, beschermingsbril) wordt gevraagd deze mee te nemen.

Adres: restaurant Norgerhout, Asserstraat 55, 9331 JB Norg. Telefoon 0592-612359 Website https://www.norgerhout.nl

Vragen?

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Henk Peter Brink en Harold de Kruijs

Met vragen neem contact op met Harold de Kruijs, regiovoorzitter Noord-Oost: email: regio_noordoost@devbn.nl