Regiobijeenkomst NAM Ondergrondse gasopslag NORG

Locatie:  Norg
Datum:  23 maart
Regiobijeenkomst NAM Ondergrondse gasopslag NORG

Op donderdagmiddag 23 maart 2023 zijn wij te gast bij de ondergrondse gasopslag USG Norg van de NAM.

Gaszekerheid is het thema van de bijeenkomst.

Nederlandse huishoudens en andere kleinverbruikers gebruiken laagcalorisch aardgas. De industrie in Nederland gebruikt het hoogcalorisch aardgas. Voor ondergrondse gasopslag gebruikt de NAM bestaande gasvelden. Capaciteit ondergrondse gasopslag Norg omvat 9 putten met maximale opslagcapaciteit 6 miljard Nm3 aardgas.De gasopslag is afgelopen zomer meer gevuld dan ooit; gemiddeld zo'n 90 procent vol. Dat zorgt ervoor dat we ons deze winter geen zorgen hoeven te maken of er wel voldoende gas beschikbaar is. Het gas wordt opgeslagen in de poreuze zandsteenlaag in het veld, op een diepte van 2500 tot 4000 meter. Daarboven bevindt zich een afdichtende zoutlaag. In het poreuze gesteente van de lege gasvelden wordt in de zomerperiode aardgas met behulp van compressoren onder druk geïnjecteerd. Tijdens het op druk brengen, loopt de temperatuur van het aardgas flink op. Het gas moet daarom worden gekoeld. Een elektromotor drijft de hiervoor benodigde compressor aan. 

Programma 23 maart 2023

In een restaurant in de buurt van Norg wordt de bijeenkomst gehouden. Vanuit dit restaurant gaan we in twee groepen naar de gasopslag voor een rondleiding en uitleg. De rondleiding duurt circa 1,5-2 uur. Per rondleiding kunnen 20 leden deelnemen, in totaal kunnen 40 leden deelnemen aan deze bijeenkomst.

Leden die beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, overal, beschermingsbril) wordt gevraagd om deze mee te nemen.

 

13:00 uur inloop en ontvangst

13:30 uur start van het programma

14:00 uur rondleiding groep 1 - presentaties groep 2

16:00 uur rondleiding groep 2 - presentatie groep 1

18:00 uur borrel en diner

 

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk via de VBN website en via de VBN App. 

Vragen?

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Henk Peter Brink en Harold de Kruijs. 

Met vragen neem contact op met Harold de Kruijs, regiovoorzitter Noord-Oost: email: regio_noordoost@devbn.nl