Webinar Drones & Security door Newsecure.

Locatie:  online
Datum:  04 februari

4 februari 13:00 uur:

Beter, sneller & veiliger security met drones.

De ontwikkeling van drones is de afgelopen periode erg snel gegaan. Drones worden steeds meer beroepsmatig ingezet door bedrijven en ook het particuliere gebruik van drones voor recreatieve doeleinden is enorm toegenomen. Maar drones kunnen ook worden ingezet in security operaties, waarvoor ze kunnen worden uitgerust met de meest geavanceerde elektronische componenten, camera’s en andere sensoren. Vooral vliegende drones bieden veel mogelijkheden die niet of nauwelijks op een andere manier zijn te realiseren. Maar voor die inzet van drones is wel een nieuwe, 3-dimensionale beveiligingsbenadering nodig.

Het Webinar Drones & Security van Newsecure gaat over een aantal factoren die van belang zijn voor een 3-dimensionale beveiligingsaanpak en het gebruik van drones succesvol maken. Hiervoor is allereerst enige kennis van (EU) regelgeving omtrent het gebruik van drones nodig. Verder is vooral inzicht en begrip nodig waarom en welke toegevoegde waarde drones hebben voor security operaties.

EU-regelgeving.

Vanaf 1 januari 2021 wordt de huidige nationale regelgeving voor drones vervangen door nieuwe Europese regelgeving, waarin het risico van de vlucht centraal staat. Hoe hoger het risico, hoe strenger de eisen aan de drone, de piloot of de organisatie waaraan die is verbonden. Maar in zekere zin wordt het vliegen met drones hierdoor laagdrempeliger. In de nieuwe situatie worden alle dronevluchten ingedeeld in drie verschillende categorieën: open, specific en certified. Waarbij de specific categorie is bedoeld voor dronevluchten met een hoger risico, zoals drones in security operaties. Een bedrijf moet risico’s minimaliseren, werken met goedgekeurde procedures, met opgeleide dronepiloten, en apparatuur die aan de juiste eisen voldoet.

Meerwaarde drones. Beter, sneller & veiliger security met drones.

Beter. Ten opzichte van andere maatregelen, bijvoorbeeld vaste camera's of surveillanten, leveren drones met gebruik van de juiste technologie veel betere resultaten op. Drones kunnen bij incidenten opnames maken vanaf unieke posities en daarbij belangrijke details vastleggen.

Sneller. Drones kunnen niet alleen snel worden ingezet, maar ook sneller ter plaatste zijn om informatie te verzamelen waarop direct adequate vervolgmaatregelen kunnen worden genomen.

Veiliger. Ook is de inzet van drones veel veiliger dan veel andere maatregelen, zoals surveillanten. Drones kunnen veilig en snel gebruik maken van het luchtruim en worden daarbij niet door allerlei mogelijke obstakels of verkeer gehinderd om de plaats van een incident te bereiken.

 

Dick Bouwhuis

Newsecure