Commissies

Themagroepen worden door het bestuur op ad-hoc basis ingesteld met als doelstelling:

  • Bijeenkomsten organiseren ten behoeve van informatieoverdracht en kennisuitwisseling;
  • Initiëren, verrichten, bevorderen, ondersteunen en aanmoedigen van studie en onderzoek;
  • Bewerkstelligen van meningsvorming en standpuntbepaling betreffende beveiligingsvraagstukken.

Bij het realiseren van deze doelstellingen worden een aantal uitgangspunten in acht genomen:

  • Resultaten moeten een toegevoegde waarde hebben voor de leden;
  • Geproduceerde documenten worden, na goedkeuring van het Bestuur, uit naam van de vereniging openbaar gepubliceerd
  • Meer praktijkgericht dan puur theoretisch;
  • Uitdieping vóór ervaringsuitwisseling;
  • Wisselende bezetting van de vakgroepen (afhankelijk van onderwerp)
  • Projectmatige aan pak van de onderwerpen;
  • Behandelen van onderwerpen voor de vakgroep die de meeste voeling heeft met het onderwerp.