Bestuur

ALGEMENE LEDENVERGADERING

BESTUUR

Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, voorzitter

voorzitter@devbn.nl

 

 

Ben Nagel, vice-voorzitter en secretaris

secretaris@devbn.nl

 

 

 

Peter Meijer, penningmeester

penningmeester@devbn.nl

 

 

Rien van der Linden, lid

bestuurslid@devbn.nl

 

 

Jules van Rijsewijk, lid

pr@devbn.nl 

 

 

COMMISSIES
Selectiecommissie
Redactiecommissie
Kascommissie

REGIOS
Amsterdam - Den Haag
  Voorzitter: Vincent Vreeken
  regio_west@devbn.nl

Nederland Noord-Oost
  Voorzitter: Harold de Kruijs
  regio_noordoost@devbn.nl

Rotterdam - Nederland Zuid
  Voorzitter: Harm van Dijk
  regio_zuid@devbn.nl