Vacature Bestuur

Bestuur10 oktober 2022
Het bestuur van de VBN bestaat uit 5 leden. Onder leiding van de voorzitter wordt richting gegeven aan de doelstellingen van de VBN. Het bestuur heeft daarbij oog voor de lange termijn van de vereniging en het beroepenveld. Daarnaast onderhoudt het bestuur de contacten met andere beroepsverenigingen namens de VBN.

Huidig bestuurslid Rien van der Linden is na het maximum van 2 bestuurstermijnen van elk 3 jaar en 1 extra termijn van een jaar niet meer herkiesbaar. Het bestuur is daarom op zoek naar een nieuw medebestuurslid. De ideale kandidaat heeft al enige ervaring in een bestuursfunctie, kent de branche en wil zich minimaal voor 3 jaar inzetten.

Gezien de samenstelling van het huidige en toekomstige bestuur ligt de voorkeur bij een kandidaat met affiniteit met de rol van penningmeester of secretaris en heeft een relevant netwerk in deze branche. In het algemeen telt voor bestuursleden dat zij bijdragen aan de organisatie van landelijke evenementen van de VBN, zoals de Security Summit. Tevens draagt het nieuwe bestuurslid bij aan inhoudelijke discussies in de vereniging en zorgt hij voor kennisoverdracht op het gebied van security.

Het nieuwe  bestuurslid zou idealiter begin 2023 starten, waarbij de taken binnen het bestuur opnieuw worden verdeeld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in januari a.s. wil het bestuur een nieuw bestuurslid voordragen. Indien u interesse heeft in deze functie, verzoeken wij u dit voor 30 november a.s., voorzien van een motivatie, per email kenbaar te maken aan Ben Nagel via: vice-voorzitter@devbn.nl.