Vacatures Bestuur

Bestuur12 september 2023

Het bestuur van de VBN bestaat uit 5 leden. Onder leiding van de voorzitter (nu is dat Pieter-Christiaan van Oranje) wordt richting gegeven aan de doelstellingen van de VBN. Het bestuur heeft daarbij oog voor de lange termijn van de vereniging  en het beroepenveld. Daarnaast onderhoudt het bestuur de contacten met andere beroepsverenigingen namens de VBN.

Huidige bestuursleden Ben Nagel en Jules van Rijsewijk zijn na het maximum van 2 bestuurstermijnen niet meer herkiesbaar, het bestuur is daarom op zoek naar twee nieuwe medebestuursleden.  De ideale kandidaten hebben al enige  ervaring in een bestuursfunctie, kennen de VBN en de branche en willen zich minimaal voor 3 jaar inzetten.

Het bestuur vergadert ca 8 maal per jaar, daarnaast vraagt het bestuurswerk enkele uren per maand aan aanvullende werkzaamheden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in december/januari a.s. wil het bestuur de nieuwe bestuursleden voordragen. Indien u interesse heeft in deze functie, verzoeken wij u dit voor 1 november a.s., voorzien van een motivatie, per email kenbaar te maken aan Ben Nagel via: vice-voorzitter@devbn.nl.