Vacature Bestuur

Bestuur27 augustus 2021

Het bestuur van de VBN bestaat uit 5 leden. Onder leiding van de voorzitter (nu is dat Pieter-Christiaan van Oranje) wordt richting gegeven aan de doelstellingen van de VBN. Het bestuur heeft daarbij oog voor de lange termijn van de vereniging  en het beroepenveld. Daarnaast onderhoudt het bestuur de contacten met andere beroepsverenigingen namens de VBN.

Huidig bestuurslid Rien van der Linden is na het maximum van 2 bestuurstermijnen van elk 3 jaar niet meer herkiesbaar, het bestuur is daarom op zoek naar een nieuw medebestuurslid.  De ideale kandidaat heeft al enige  ervaring in een bestuursfunctie, kent de VBN en de branche en wil zich minimaal voor 3 jaar inzetten.

Het bestuur vergadert ca 8 maal per jaar, daarnaast vraagt het bestuurswerk enkele uren per maand aan aanvullende werkzaamheden.

 Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in december a.s. wil het bestuur een nieuw bestuurslid voordragen. Indien u interesse heeft in deze functie, verzoeken wij u dit voor 1 november a.s., voorzien van een motivatie, per email kenbaar te maken aan Ben Nagel via: vice-voorzitter@devbn.nl.